gpg::ConnectionRequest

#include <nearby_connection_types.h>

Bağlantı kurma isteği.

Özet

Herkese açık özellikler

payload
std::vector< uint8_t >
Bağlantı isteği ile birlikte gönderilen özel bir mesaj.
remote_endpoint_id
std::string
Bağlantı isteğinde bulunan uzak uç noktanın kimliği.
remote_endpoint_name
std::string
Bağlantı isteğinde bulunan örneğin adı.

Herkese açık özellikler

payload

std::vector< uint8_t > gpg::ConnectionRequest::payload

Bağlantı isteği ile birlikte gönderilen özel bir mesaj.

remote_endpoint_id

std::string gpg::ConnectionRequest::remote_endpoint_id

Bağlantı isteğinde bulunan uzak uç noktanın kimliği.

remote_endpoint_name

std::string gpg::ConnectionRequest::remote_endpoint_name

Bağlantı isteğinde bulunan örneğin adı.