gpg::IMessageListener

Bu soyut bir sınıftır.

#include <i_message_listener.h>

Uzak uç noktalardan mesaj teslim edebilen bir arayüz tanımlar.

Özet

Oluşturucular ve Yıkıcılar

~IMessageListener()

Kamu işlevleri

OnDisconnected(int64_t client_id, const std::string & remote_endpoint_id)=0
virtual void
Uzak uç nokta bağlantısı kesildiğinde çağrılır.
OnMessageReceived(int64_t client_id, const std::string & remote_endpoint_id, const std::vector< uint8_t > & payload, bool is_reliable)=0
virtual void
Uzak bir uç noktadan ileti alındığında çağrılır.

Kamu işlevleri

OnDisconnected

virtual void OnDisconnected(
  int64_t client_id,
  const std::string & remote_endpoint_id
)=0

Uzak uç nokta bağlantısı kesildiğinde çağrılır.

OnMessageReceived

virtual void OnMessageReceived(
  int64_t client_id,
  const std::string & remote_endpoint_id,
  const std::vector< uint8_t > & payload,
  bool is_reliable
)=0

Uzak bir uç noktadan ileti alındığında çağrılır.

~IMessageListener

virtual  ~IMessageListener()