Lista kontrolna jakości usług gier Google Play

Jakość gry ma wpływ na jej długotrwały sukces – jeśli chodzi o instalacje, ocenę i recenzje, zaangażowanie i utrzymanie graczy. Przed opublikowaniem gry upewnij się, że spełnia ona podstawowe oczekiwania graczy dzięki atrakcyjnym funkcjom i intuicyjnemu, dobrze zaprojektowanemu interfejsowi.

Ten dokument pomoże Ci skupić się na najważniejszych aspektach jakości, zestawu funkcji i interfejsu, które mogą mieć istotny wpływ na sukces gry. Każdy obszar obejmuje listę kontrolną z minimalnymi wymaganiami, sprawdzonymi metodami oraz ulepszeniami, które warto wprowadzić. Aby oferować graczom jak najlepszy produkt, postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi na liście kontrolnej.

1. Logowanie

Do implementacji funkcji logowania się w grze służą te zadania z listy kontrolnej: Więcej informacji o logowaniu i wdrażaniu go znajdziesz w artykule o logowaniu. Przykładowe kody implementacji logowania w grach mobilnych znajdziesz w artykule Wdrażanie logowania na urządzeniach z Androidem.

Identyfikator Znaczenie Opis
1.1 Wymagany Zaloguj się w usługach gier Google Play przez graczy
1.1.1 Automatyczne logowanie graczy po uruchomieniu gry. Jako hasła zapasowego używaj logowania ręcznego.

Automatyczne logowanie zapewnia graczom szybkie uwierzytelnianie i autoryzację do korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez usługi gier Google Play.

Jeśli użytkownik odrzuci prośbę, Twoja aplikacja powinna umożliwiać mu zalogowanie się później (np. za pomocą przycisku w menu gry itp.). Przycisk logowania powinien być łatwo widoczny dla graczy – np. powinien być widoczny na ekranie głównym lub na ekranie Ustawienia. Ten przycisk nie powinien być zagłębiony na wielu poziomach w menu gry.

1.2 Dobrze mieć Przestrzegaj wskazówek dotyczących promowania marki Google.

Aby zapewnić użytkownikom kompleksowe i atrakcyjne efekty, zastosuj wskazówki dotyczące promowania marki usług gier Google Play.

1.3 Dobrze mieć Przypomnij graczom, że są zalogowani.

Po zalogowaniu się gracze otrzymają odpowiednie przypomnienie lub powiadomienie o wykonaniu w ich imieniu jakiejś czynności. Gdy na przykład zalogowani gracz dokończy poziom, możesz wysłać mu podobny komunikat, aby poinformować, że wyniki i osiągnięcia gracza są przesyłane automatycznie: „Jesteś zalogowany(-a) w Google. Twoje osiągnięcia i wyniki zostaną zapisane automatycznie.

1.4 Wymagany Utwórz kopię zapasową postępów gracza za pomocą identyfikatora usług gier Play.

Aby gracze nie utracili postępu w przełączaniu lub resetowaniu urządzeń albo jeśli grają na wielu urządzeniach, utwórz kopię zapasową ich postępów w Cloud Save i używaj identyfikatora usług gier Play jako bezpiecznego korzystania z własnego serwera. Gdy gracze logują się za pomocą identyfikatora usług gier Play, sprawdź, czy na tym koncie istnieje postęp. Jeśli tak, pozwól graczom kontynuować grę od miejsca, w którym została przerwana. Możesz użyć własnego rozwiązania do zapisywania w chmurze lub zapisanych gier w usługach gier Play.

Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, spróbuj zachowywać postępy w drodze lokalnie, a następnie synchronizuj jego postęp po zalogowaniu się. Pomaga to uniknąć utraty postępów gracza w przypadku, gdy odmówi on zalogowania się w grze.

2. Osiągnięcia

Poniżej znajdziesz opis czynności, które musisz wykonać, aby wdrożyć funkcję Osiągnięcia w swojej grze.

Identyfikator Znaczenie Opis
2.1 Wymagany Sprawdź, czy wszystkie osiągnięcia są możliwe.

Gracze muszą odblokować wszystkie Twoje osiągnięcia.

2.2 Sprawdzona metoda Osiągaj wyjątkowe osiągnięcia.

Wszystkie obrazy, teksty i opisy muszą być unikalne w różnych osiągnięciach.

2.3 Sprawdzona metoda Osiąganie proporcjonalne do wyników.

Punkty powinny być proporcjonalne do czasu lub umiejętności wymaganych do ich osiągnięcia.

2.4 Sprawdzona metoda Osiągnięcia na różnych poziomach trudności.

Uwzględnij łatwe osiągnięcia, które gracz może zdobyć w ramach rekreacyjnej gry, kilka osiągnięć w poziomie średnio zaawansowanym, które wymagają więcej umiejętności lub wysiłku gracza, oraz jedno lub dwa bardzo trudne osiągnięcia w przypadku najbardziej oddanych graczy.

Na przykład zrzut ekranu pokazuje trudno dostępne osiągnięcie, które motywuje i utrzymuje fanów danego tytułu.

ciężko zdobyć osiągnięcie, które wymaga zdobycia 5 tys. klejnotów
2.5 Dobrze mieć Nie wyświetlaj osiągnięć z wyprzedzeniem.

Unikaj przyznawania więcej niż 1 osiągnięcia w ciągu pierwszych 5 minut rozgrywki, ponieważ nowi gracze nie zainwestują zbyt dużo środków.

Nie definiujej swoich osiągnięć w taki sposób, by przypadkowo przyznano je zbyt wcześnie w trakcie rozgrywki. Na przykład należy uważać na osiągnięcia, które można zdobyć na początku, np. „Ukończ poziom bez wyrządzania szkody”.

2.6 Dobrze mieć Określ osiągnięcia związane z ciekawymi działaniami w grze.

Wybierz dane, które pomogą Ci osiągnąć osiągnięcia, dzięki którym gra stanie się bardziej atrakcyjna i możliwa do wielokrotnego rozgrywki (np. „liczba zabitych zombie” to ciekawszy wskaźnik niż „liczba mil przebytych postaci”).

2.7 Dobrze mieć Używaj ikon osiągnięcia kolorów.

Usługi gier Google Play korzystają z osiągnięć w skali szarości, aby pokazać, czy zostały zdobyte, czy nie. Jeśli używasz tylko czarnych ikon osiągnięć (lub całkowicie białych), wyświetlaj je na kolorowym tle.

2.8 Dobrze mieć Ogranicz korzystanie z ukrytych osiągnięć.

Ukryte osiągnięcia należy stosować tylko po to, aby uniknąć spoilerów w grze. Nie należy ich traktować jako normy.

2.9 Dobrze mieć Unikaj osiągnięć, które zbyt często wykorzystują przypadkowość.

„Znajdź 100 skrzyń skarbowych” to lepsze osiągnięcie niż „Znajdź element, który ma 1% szans na znalezienie się w skrzyni ze skarbami”.

2,10 Dobrze mieć Pomyśl o „Łowcy osiągnięć”.

Niektórzy gracze spróbują zdobyć każde utworzone przez Ciebie osiągnięcie. Staraj się przekazywać osiągnięcia do tej kategorii. Unikaj tworzenia osiągnięć, które w dużym stopniu polegają na elementach znajdujących się poza kontrolą gracza lub których nie można zdobyć po podjęciu przez gracza decyzji w grze.

2,11 Dobrze mieć Upewnij się, że ikona osiągnięcia wyświetla się prawidłowo.

Gdy ikona osiągnięcia jest wyświetlana na toaście Androida, jest nałożona na kółko, a jego zewnętrzne narożniki są ukryte. Upewnij się, że w takiej sytuacji ikona wygląda dobrze.

3. Tabele wyników

Poniżej znajdziesz opis czynności, które musisz wykonać, aby zaimplementować funkcję tabel wyników w swojej grze.

Identyfikator Znaczenie Opis
3.1 Sprawdzona metoda Pokazuj tabele wyników w menu głównym i po przejściu na nową wersję usługi.

Tabele wyników powinny być łatwo dostępne podczas wczytywania gry. Po krytycznych przejściach w grze (na przykład na końcu poziomu lub po śmierci gracza) gracze powinni natychmiast zobaczyć linki do odpowiednich tabel wyników.

3.2 Sprawdzona metoda Określ górne limity wyników, które można przesłać.

Jeśli to możliwe, podczas dodawania tabel wyników dołóż limity, tak aby fałszywe wyniki były odrzucane.

3.3 Sprawdzona metoda Używanie ikon niestandardowych.

Utwórz niestandardową ikonę dla każdej zdefiniowanej przez Ciebie tabeli wyników. Nie używaj samej ikony gry, ponieważ będzie ona źle wyświetlana w aplikacji Gry Google Play.

3.4 Sprawdzona metoda Zadbaj o odpowiednią częstotliwość przesyłania punktów.

Prześlij wyniki po krytycznych przejściach w grze, na przykład na końcu poziomu lub po śmierci postaci z gry. W przypadku gier bez krytycznego przejścia (np. gry typu „endless runner”) musisz trafnie ocenić, jak często należy przesyłać wyniki. Wyników nie należy przesyłać w sposób ciągły ani co sekundę.

3,5 Dobrze mieć Korzystaj z tagów wyników.

Plakietki to dodatkowe dane, które można przesyłać wraz z wynikiem. Możesz na przykład wdrożyć tag wyniku jako flagę, która potwierdzi, że przesłany wynik gracza jest prawidłowy.

Niestandardowe tabele wyników mogą też odczytywać dane tagu. Jeśli np. tag podsumowania zawiera identyfikator filmu w YouTube zawierającego rozgrywkę z danym graczem, Twoja gra może utworzyć link umożliwiający wyświetlenie tego filmu w Twojej tabeli wyników.

3.6 Dobrze mieć Kreatywne projektowanie własnego interfejsu długiego banera

Jeśli masz odpowiednie zasoby, stwórz własny, niestandardowy widok tabeli wyników obejmujący dane społecznościowe. Tabele wyników w mediach społecznościowych są zazwyczaj bardziej atrakcyjne niż publiczne tabele wyników. Najpierw sprawdź, czy w tabeli wyników społecznościowych są jakieś wpisy. Jeśli nie, użyj publicznej tabeli wyników.

3,7 Dobrze mieć Pokaż graczom, jak wypadają na tle konkurencji.

Interfejs API tabel wyników obsługuje wyświetlanie okien wyników (na przykład ranking gracza w punktach +/-10). Jeżeli tworzysz widok niestandardowy, może to być doskonały sposób na zwiększenie zaangażowania. Może to być widoczne zaraz po krytycznym przejściu w grze (na przykład po ukończeniu poziomu lub śmierci gracza). Unikaj niepotrzebnych kliknięć między graczami a ich rankingami.

4. Grupa znajomych

Poniższe zadania z listy kontrolnej mają zastosowanie do implementacji interfejsów Friends API w Twojej grze.

Identyfikator Znaczenie Opis
4,1 Wymagany Gdy gracze pojawią się na liście, obok ich użytkowników wyświetla się ikona Gier Play.

Może to być istniejąca lista znajomych, lista niedawno odtwarzanych znajomych lub inna lista znajomych.

4.1.1 Ikona Gier Play musi być klikalna.
Jeśli użytkownik naciśnie ikonę, gra powinna wywołać getCompareProfileIntent() lub getCompareProfileIntentWithAlternativeNameHints(), aby wyświetlić interfejs, w którym użytkownik może porównać się z profilem innego gracza.
4.1.2 Obsługa profili graczy i zaproszeń do znajomych w celu dostosowania nazw graczy w grze.
Jeśli gracz ustawi inną nazwę w grze (i nie używa swojej nazwy profilu w Grach Play), wykorzystaj getCompareProfileIntentWithAlternativeNameHints(), aby podać alternatywną nazwę w przypadku zarówno obecnego gracza, jak i wyświetlanego przez niego gracza, jako kontekstu w widoku profilu i zaproszeniach od znajomych. Przekazywać tylko trwałe, globalne nazwy odtwarzaczy, a nie dowolne treści użytkowników. Oznacza to, że zaproszenia do znajomych wysyłane z poziomu gry będą widoczne dla obu graczy:
  • Odbiorca widzi nazwę nadawcy w grze wraz z nazwą gry.
  • Podczas przeglądania znajomości nadawca nadal widzi imię i nazwisko odbiorcy w grze oraz informację o grze, z której ją zainicjował.
4.2 Sprawdzona metoda Użyj różnych ikon, aby pokazać, którzy użytkownicy Gier Play są już Twoimi znajomymi, a którzy jeszcze nie są Twoimi znajomymi. Używaj 2 ikon – użytkowników Gier Play – jednej ikony „Znajomi” i jednej ikony „Nie znajomi” (lub informacji o stanie znajomości).
Ikona znajomych
Ikona Nieznajomi
4.3 Sprawdzona metoda Zadzwoń do loadFriends() po każdym zalogowaniu się i wyświetl listę znajomych, aby mieć pewność, że lista znajomych jest aktualna. Sprawdź, czy gracze widzą zaktualizowaną listę.
4.4 Sprawdzona metoda Jeśli Twoja gra zawiera już znajomych w grze, możesz dodać znajomych, korzystając z interfejsów Friends API, żeby dodać ich do Gier Play. Jeśli gracz znajduje się na liście znajomych w grze i jest też znajomym w Grach Play, pokazuj ikonę „Znajomi”.
4.5 Sprawdzona metoda Jeśli gracz odrzucił prośbę o dostęp do listy znajomych, nie pokazuj okna z prośbą o ponowny dostęp, chyba że użytkownik wykonał odpowiednie działanie w celu przyznania dostępu (na przykład naciskając przycisk „Importuj znajomych z Gier Play”).
4.6 Sprawdzona metoda Jeśli gracz nie wyraził zgody na dostęp do listy znajomych, daj mu taką możliwość w przyszłości (np. po kliknięciu przycisku „Importuj znajomych z Gier Play”).
4,7 Sprawdzona metoda Jeśli na serwerze backendu używasz identyfikatora odtwarzacza lub listy znajomych, musisz mieć dostęp do identyfikatora lub listy w bezpieczny sposób. W przypadku niektórych starszych gier i odtwarzaczy identyfikator odtwarzacza zwracany przez pakiet SDK do Androida może nie być taki sam jak ten widoczny dla innych graczy, zwłaszcza w przypadku korzystania z listy znajomych. Jednak interfejs player_id zwracany w interfejsie API REST jest zawsze spójny i jest zawsze widoczny dla innych graczy.

5. Limit i częstotliwość

Poniższe zadania z listy kontrolnej dotyczą zarządzania limitami i ograniczaniem liczby żądań w grze. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać limitem gry i sprawdzić, kiedy przekracza on limit, przeczytaj artykuł Zarządzanie limitami i ograniczaniem liczby żądań.

Identyfikator Znaczenie Opis
5.1 Sprawdzona metoda Korzystaj z bibliotek klienta.

Biblioteki klienta mobilnego korzystają z wielu strategii, aby ograniczyć wywołania usługi. Na przykład dane o osiągnięciach i tabele wyników w pamięci podręcznej są zapisywane w pamięci podręcznej, więc gracze mogą wyświetlać swoje osiągnięcia tak często, jak chcą, bez konieczności wykonywania przez usługę wielu wywołań.

Biblioteka klienta Androida nie wysyła wyniku gracza na serwer, jeśli nie jest on wystarczająco dobry. Biblioteka na Androida automatycznie łączy też wywołania przyrostu osiągnięć, gdy wykryje, że liczba połączeń jest ograniczona.

5.2 Dobrze mieć Połącz częste rozmowy z przyrostowymi osiągnięciami.

Jeśli tworzysz grę walki i osiągnięto osiągnięcie 5000 punktów, nie wysyłaj przyrostu osiągnięć za każdym razem, gdy ktoś daje cios. Zaczekaj do końca rundy, a następnie wyślij 1 wywołanie increment(xxx) (gdzie xxx to łączna liczba uderzeń w ramach tej rundy) lub odczekaj 50 pętli przed wysłaniem jednego wywołania increment(50).

5.3 Dobrze mieć Zwróć uwagę na wykorzystanie zasobów.

Zwracaj uwagę na liczbę połączeń z usługami gier Google Play. Nawet jeśli nie będziesz przekraczać limitów liczby żądań, częste połączenia mogą prowadzić do dużego ruchu w sieci i spowodować szybsze wyczerpywanie się baterii urządzenia. Aby tego uniknąć, możesz zastosować te techniki:

  • Podczas zapisywania zapisanych gier ustaw częstotliwość tylko raz na kilka minut, a nie po każdym kliknięciu przycisku.
  • Zanim prześlesz rekord, poczekaj, aż gra się zakończy.
  • Sprawdź dzienny limit aplikacji w panelu projektu w Google Cloud Platform.

6. Zapisane gry

Poniżej znajdziesz opis czynności, które musisz wykonać, aby wdrożyć funkcję Zapisane gry w swojej grze.

Identyfikator Znaczenie Opis
6.1 Wymagany Dodaj metadane, aby zapewnić szerszy kontekst zapisanych gier.

Podczas zapisywania zapisanej gry musisz uwzględnić przynajmniej te metadane:

  • Obraz w tle: zrzut ekranu pokazujący postępy w grze i przypomnienia graczom, gdzie przerwali grę.
  • Opis – krótki opis, który zapewnia dodatkowy kontekst obrazu okładki.
  • Sygnatura czasowa – wskazuje, jak długo gra w nią gra.
6.2 Wymagany Zezwalaj graczom na wczytywanie zapisanych gier.

Wczytaj prawidłową zapisaną grę, gdy gracz dokona wyboru w aplikacji Gry Play lub w domyślnym interfejsie wyboru zapisanych gier.