Markalama Kuralları

Bu yönergeler, Google Play oyun hizmetleri marka öğeleri için tasarım spesifikasyonunu sağlar. Bu temel kuralları uyguladığınız sürece, bu öğeleri ön onay olmadan uygulamanızda kullanabilirsiniz. Google markalarının, önceden yazılı izin alınmadan bu kurallar kapsamında açıkça belirtilmeyen şekillerde kullanılmasına izin verilmez (daha fazla bilgi için Google Marka Özelliklerinin Üçüncü Taraf Kullanım Kuralları'na bakın).

Oyunlar ve Google Play markası

Oyun hizmetlerini entegre ederken mükemmel bir uçtan uca deneyim oluşturmanız önerilir. Oyuncularınıza Google Play Games'in en sezgisel deneyim için nasıl kullanıldığını göstermek de önemlidir. Bu dokümanda, oyunlarda Google Play Games markasını kullanmak ve Google Play Games'i desteklediğinin resmi olarak kabul edilmesi için minimum gereksinimler açıklanmaktadır.

Kural özeti

Bir oyunda Google Play Games marka öğelerini kullanmak ve Google Play oyun hizmetlerini resmi olarak desteklemek için oyununuzun aşağıdaki şartları karşılaması gerekir:

 • Minimum özellikler
 • Gerekli simgeler
  • Başarılar veya Skor Tabloları için kullanıcı arayüzü giriş noktalarıyla Google Play Games varsayılan kullanıcı arayüzünü çağırmak için bir yol sağlayın. Geliştiricilerin, bu özellikler için yine de kendi kullanıcı arayüzünü uygulamalarını öneririz. Ayrıntılar için SSS bölümünü inceleyin.
  • Giriş noktalarını etiketlerken her zaman Google Play oyun kumandası simgesini kullanın. Tek ekranda çok sayıda giriş noktasının bulunduğu durumlarda, oyununuzun sunduğu deneyime en iyi şekilde uyması için aşağıdaki yönergeleri kullanın.
 • Oyun özelliği terminolojisi
  • Oyun içinde herhangi bir oyun özelliğini açıklarken bu hizmetlere atıfta bulunmak için "Google Play", "Google Play Games" veya "Play Games" markalarını kullanabilirsiniz. Referans kullanımı için bu dokümandaki örneklere bakın.
 • Yapılmaması gerekenler
  • Android'de oyun hizmetleri tarafından çağrılan pop-up'ları veya yer paylaşımlarını gizlemeyin veya bunları kesintiye uğratmayın.
  • Oyun başlığınızda "Google", "Google Play", "Google Play Games" veya diğer Google ticari markalarını kullanmayın. Google ticari markalarını, bu markalama kurallarında açıklandığı gibi oyun açıklamanızda anonim olarak kullanabilirsiniz.
  • Oyununuzun simgesinde Google tarafından sağlanan simgeler, Google logoları veya bu simgelere ya da logolara yakın herhangi bir şey kullanmayın.

Oyun ikonları

Genel yönergeler

 • Oyununuzdaki diğer öğelerle birlikte simgeleri karartmayın.
 • Simgeler kolayca görülebilmeli ve "meşgul" arka planlarında bulunmamalıdır.
 • Birden çok simge kullanırken diğer simgelerle temas etmemesi veya onlarla çakışmaması için yeterli alan bulunduğundan emin olun.
 • Simgelerin rengini ve dokusunu oyununuzun stiline uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Yapılmaması gerekenler ile ilgili yönergeleri uyguladığınızdan emin olun.

Google Play oyun kumandası simgesini uygulama

Google Play Games hizmetlerinin kullanımını göstermek için Google Play oyun kumandasını kullanın.

Yeşil oyun kumandası rozeti Gri oyun kumandası rozeti Beyaz oyun kumandası rozeti
 • Varsayılan oyun hizmeti kullanıcı arayüzünü başlatan düğmelerde veya diğer kullanıcı arayüzü öğelerinde oyun kumandası simgesini kullanın.
 • Tek ekranda kumanda simgesini tekrar tekrar kullanmaktan kaçının. Bir ekranda, tekrara neden olacak birden fazla düğme veya öğe varsa bu öğeleri görsel olarak gruplandıran her alan için bir kez oyun denetleyicisi simgesini kullanın.
 • Google Play Games ikonografisinin rengini ve dokusunu oyununuzun stiline uygun olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örneklere ve yönergelere bakın.

Vitrin uygulamaları

Oyunun tarzına uyacak şekilde ikonografiler üzerinde görsel işlemler yapmanız önerilir. Her oyun benzersiz olduğundan, Google Play Games simgelerini kullanıcı arayüzlerinize nasıl uygulayacağınıza dair bazı örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

Örnek Google Play Games kumanda simgesi, diğer oyun hizmetleri özellik simgeleriyle birlikte, bu özellikleri görsel olarak birbirine bağlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu örnekte, başarılara ve skor tablolarına ilişkin düğmeler Play Games ikonografisi kullanılarak aynı ekranda gösterilmektedir. Birden fazla özellik simgesi gösterildiğinde Play Games kumandası, özellik simgeleriyle yakınlık oluşturacak şekilde gösterilir.

örnek ekran görüntüsü

İsteğe bağlı: Oyun özelliği simgeleri

İsteğe bağlı olarak, Google Play oyun hizmetleri özellikleri için varsayılan kullanıcı arayüzünü başlatan kullanıcı arayüzü öğeleri oluştururken aşağıdaki simgeler kullanılabilir. Bu simgeler, oyun kumandası simgesi şartının yerine geçmez.

Başarılar Yeşil oyun başarı rozeti Gri oyun başarıları rozeti Beyaz oyun başarıları rozeti
Skor tabloları Yeşil oyun skor tablosu rozeti Gri oyun skor tablosu rozeti Beyaz oyun skor tablosu rozeti
Kaydedilmiş Oyunlar Yeşil Kaydedilmiş Oyunlar rozeti Gri kaydedilmiş oyunlar rozeti Beyaz tasarruf oyunu rozeti

Kaçınılması gerekenler

 • Simgeleri diğer öğelerle birlikte karartmayın. Örneğin:

  başarılar simgesi içeren yer paylaşımlı kumanda simgesi
 • Simgeleri önemli ölçüde değiştirmeyin. Örneğin:

  bozuk oyun kumandası simgesi
 • Simgeyi yoğun bir arka plan üzerinde göster. Örneğin:

  karartılmış oyun kumandası simgesi
 • Oyununuzun simgesinde Google tarafından sağlanan simgeler kullanmayın.

Oyun özelliği terminolojisi

Oyun içinde herhangi bir oyun özelliğini açıklarken Google Play Games hizmetlerinin kullanımını öznel olarak belirtmek için "Google Play", "Google Play Games" veya "Play Games" ifadelerini kullanabilirsiniz. Başarılar, Skor Tabloları ve Kayıtlı Oyunlar için geçerlidir.

Örnek kullanım:

 • Google Play Games
 • Google Play Skor Tabloları
 • Google Play Games başarıları
 • Oyundaki ilerleme durumunuz Google Play ile online olarak kaydediliyor
 • Google Play ile oyuncu bulma

Kaçınılması gerekenler

 • Oyun başlığınızda "Google", "Google Play", "Google Play Games" veya diğer Google ticari markalarını kullanmayın. Google ticari markalarını, bu markalama kurallarında açıklandığı gibi oyun açıklamanızda anonim olarak kullanabilirsiniz.

SSS

Oyun özellikleri için varsayılan kullanıcı arayüzünü (Amaçlar) hangi yöntemler çağırır?

Android

Oyunumda hangi pop-up'ların gösterilmesini sağlamalıyım?

Android
 • "Tekrar hoş geldiniz" pop-up'ının oturum açtıktan sonra gösterildiğinden ve hiçbir zaman başka oyun veya oyuncu etkinlikleri tarafından kesintiye uğramadığından emin olun.
 • UnlockBaşarı, artış veya eşdeğer bir yöntemle bir başarının kilidini açarken Başarı pop-up'ının göründüğünden emin olun.

Google ile Oturum Açma markalama kuralları nelerdir?

Google ile Oturum Açma markalama kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Google ile Oturum Açma markasını ne zaman kullanmalıyım?

Google ile Oturum Açma markalama kurallarına yalnızca oturum açma senaryoları için uyun. Oyun özellikleri için simgelere ilişkin şartlara uyun ve Google Play oyun kumandasını kullanın.

Google Play simgelerinin görünümünü oyunumla daha iyi eşleşecek şekilde değiştirebilir miyim?

Genel olarak, evet. Renk, doku ve boyutu oyununuza uyacak şekilde değiştirin. Simgenin görünür ve tanınabilmesi için genel yönergeleri uygulayın.

Oyunumda başarıları ve skor tablolarını göstermek için birden fazla düğme var. Oyun kumandası simgesinin her kullanıcı arayüzü öğesinde olması gerekir mi?

Hayır. Bu durumda kumandayı bir başlıkta veya bir düğme koleksiyonunun yanında kullanın. Bu şekilde, oyun kumandası bir dizi düğmenin Google Play oyun hizmetlerini kullandığını göstermek için kullanılır.

Oyundaki özellik düğmelerimin özellik simgelerini kullanması gerekir mi?

Gerekli tek simge, bir kullanıcı arayüzü öğesinde veya Google Play Games özelliklerini çağıran ekranda gösterilen Google Play oyun kumandasıdır.

Google Play oyun hizmetleri için 5 farklı skor tablosu düğmesi gibi birçok düğme görüntülüyorsanız başarılar ve skor tabloları için Google Play oyun özellik simgelerini kullanabilirsiniz. Google Play oyun kumandası yine de aynı ekranda gösterilmelidir.

Dosyaları indir

Google Play oyun hizmetleri markasına ait resim dosyalarını Grafik indirme sayfasından indirebilirsiniz.