Cách yêu cầu trợ giúp

Chúng tôi sử dụng kết hợp các nền tảng khác nhau để hỗ trợ nhà phát triển, vì vậy, hãy xem xét các tùy chọn sau để xác định cách tốt nhất nhận trợ giúp.

Câu hỏi và lời khuyên

Chúng tôi sử dụng trang web lập trình phổ biến Stack Overflow và giải đáp các câu hỏi kỹ thuật. Trang web này không do Google quản lý, nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.

Stack Overflow chứa các câu hỏi về nhiều chủ đề và các nhà phát triển sẽ sử dụng thẻ google-fit để đánh dấu các câu hỏi liên quan đến dịch vụ này. Bạn có thể thêm thẻ khác vào câu hỏi của mình để thu hút sự chú ý của chuyên gia về các công nghệ có liên quan.

Trước khi đăng câu hỏi mới lần đầu tiên, vui lòng dành thời gian đọc Câu hỏi thường gặp về Stack Overflow. Trang web và cộng đồng của chúng tôi có các nguyên tắc và mẹo mà bạn nên làm theo để giúp đảm bảo câu hỏi của bạn được trả lời.

Đặt câu hỏi mới

Sự cố và lỗi

Nếu gặp lỗi với API, bạn nên bắt đầu tìm kiếm hoặc đăng lên Stack Overflow như đã đề cập. Hãy cố gắng tách riêng vấn đề càng nhiều càng tốt và chỉ đăng các phần liên quan trong mã của bạn.

Nếu Stack Overflow không cung cấp trợ giúp bạn cần, bạn có thể liên hệ với fit-developer-support@google.com để được hỗ trợ thêm.