Google Dokümanlar API'sına genel bakış

Google Dokümanlar API'sı, Google Dokümanlar'da doküman oluşturmanıza ve mevcut dokümanları değiştirmenize olanak tanır.

Uygulamalar, hem kullanıcı hem de sistem tarafından sağlanan verilerden ayrıntılı dokümanlar oluşturmak için Docs API ile entegre edilebilir. Docs API ile şunları yapabilirsiniz:

  • Süreçleri otomatikleştirin
  • Dokümanları toplu olarak oluşturma
  • Dokümanları biçimlendirme
  • Fatura veya sözleşme oluşturma
  • Nesnelerin belirli özelliklerini alma

Docs API'de sık kullanılan terimlerin listesi aşağıda verilmiştir:

Doküman Kimliği

Dokümanın benzersiz tanımlayıcısıdır. Bir dokümana başvuruda bulunan harfleri, sayıları ve bazı özel karakterleri içeren belirli bir dizedir ve dokümanın URL'sinden türetilebilir. Doküman adı değişse bile belge kimlikleri sabit kalır. Kimliği nasıl bulacağınız hakkında daha fazla bilgi için Doküman Kimliği'ne bakın.

https://docs.google.com/document/d/DOCUMENT_ID/edit
Öğe

Bir belgeyi oluşturan yapı. Bir dokümanın üst düzey öğeleri arasında Body, DocumentStyle ve List bulunur.

Google Workspace dokümanı

Google Dokümanlar gibi bir Google Workspace uygulamasının oluşturduğu dosya. Dokümanlar için MIME türü biçimi application/vnd.google-apps.document şeklindedir. MIME türlerinin listesi için Google Workspace ve Google Drive tarafından desteklenen MIME türleri başlıklı makaleye bakın.

Dizin

İçerik gövdesindeki çoğu öğe, startIndex ve endIndex özelliklerine sahiptir. Bunlar, bir öğeyi kapsayan segmentin başlangıcına göre başlangıç ve bitişinin uzaklığını gösterir.

Satır içi resim

Dokümandaki metin akışında görünen resim. Bu bir ek değildir.

Adlandırılmış aralık

Bitişik bir metin aralığı. NamedRange, aynı namedRangeId değerini içeren bir aralık koleksiyonudur. Adlandırılmış aralıklar, geliştiricilerin bir dokümanın bölümlerini rastgele bir kullanıcı tanımlı etiketle ilişkilendirmesine olanak tanır. Böylece bu bölümler, içerikleri daha sonra programatik olarak okunabilir veya düzenlenebilir. Bir belgede aynı ada sahip birden fazla adlandırılmış aralık bulunabilir ancak adlandırılmış her aralık benzersiz bir kimliğe sahiptir.

Segment

Yapısal veya içerik öğeleri içeren Body, Header, Footer ya da Footnote. Bir segment içindeki öğelerin dizinleri, söz konusu segmentin başlangıcına bağlıdır.

Öneri

Orijinal metni değiştirmeden dokümanda değişiklik yapma. Dosyanın sahibi önerilerinizi onaylarsa orijinal metnin yerine geçer.