Method: invitations.get

Bir davetiye döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED İstekte bulunan kullanıcının, istenen davetiyeyi görüntülemesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa.
  • İstenen kimliğe sahip davetiye yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
id

string

Döndürülecek davetiyenin tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Invitation öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.