Method: courses.courseWorkMaterials.create

Sınıf çalışması materyali oluşturur.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED: İstenilen derse erişme, istenen derste sınıf çalışması materyali oluşturma, Drive eki paylaşma veya erişim hataları olan kullanıcılar için izin verilmiyorsa.
  • İstek hatalıysa veya istek sayısı 20'den fazlaysa INVALID_ARGUMENT
  • ve malzemelerin sağlanması gerekir.
  • İstenen kurs mevcut değilse NOT_FOUND.
  • Aşağıdaki istek hatası için FAILED_PRECONDITION:
    • AttachmentNotVisible

HTTP isteği

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWorkMaterials

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

İstek içeriği

İstek metni, CourseWorkMaterial öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan CourseWorkMaterial örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.