DriveFile

Bir Google Drive dosyasının temsili.

JSON gösterimi
{
  "id": string,
  "title": string,
  "alternateLink": string,
  "thumbnailUrl": string
}
Alanlar
id

string

Drive API kaynak kimliği.

title

string

Drive öğesinin başlığı.

Salt okunur.

thumbnailUrl

string

Drive öğesinin küçük resminin URL'si.

Salt okunur.