Date

Doğum günü gibi tam veya kısmi bir takvim tarihini temsil eder. Günün saati ve saat dilimi başka bir yerde belirtilmiş veya önemsiz. Tarih, Miladi Takvim ile görelidir. Aşağıdakilerden birini temsil edebilir:

  • Sıfır olmayan yıl, ay ve gün değerleriyle tam tarih.
  • Sıfır yıl içeren bir ay ve gün (örneğin, yıl dönümü).
  • Sıfır ay ve sıfır gün olmak üzere, kendi başına bir yıl.
  • Sıfır gün içeren bir yıl ve ay (örneğin, kredi kartı son kullanma tarihi).

İlgili türler:

JSON gösterimi
{
  "year": integer,
  "month": integer,
  "day": integer
}
Alanlar
year

integer

Tarihin yılı. 1 ile 9999 arasında veya yıl içermeyen bir tarihi belirtmek için 0 olmalıdır.

month

integer

Yılın ayı. 1 ile 12 arasında veya ay ve gün içermeyen bir yılı belirtmek için 0 olmalıdır.

day

integer

Ayın günü. 1 ile 31 arasında olup yıl ve ay için geçerli olmalıdır; 0 değeri tek başına bir yılı ya da günün önemli olmadığı bir yılı ve ayı belirtmek için de geçerli olmalıdır.