AssigneeMode

Olası sınıf çalışması/duyuru atama modları.

Sıralamalar
ASSIGNEE_MODE_UNSPECIFIED Mod belirtilmedi. Bu işlem hiçbir zaman iade edilmez.
ALL_STUDENTS Öğeyi tüm öğrenciler görebilir. Bu, varsayılan durumdur.
INDIVIDUAL_STUDENTS Öğrencilerin bir alt kümesi öğeyi görebilir.