Chrome Management Telemetry API

Interfejs Chrome Management Telemetry API pozwala monitorować działanie i stan urządzeń z Chrome OS. Pamiętaj, że aby dane były przekazywane z urządzenia, musisz włączyć odpowiednie zasady raportowania. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Krótkie omówienie metod związanych z interfejsem API

Adresy URL odnoszą się do elementu https://chromemanagement.googleapis.com/v1/customers/$CUSTOMER

Opis Względny URL Metoda HTTP
Wyświetlanie informacji telemetrycznych dotyczących urządzeń z Chrome OS /telemetria/urządzenia/ SPRAWDŹ
Wyświetlanie informacji o danych telemetrycznych użytkowników Chrome OS /telemetria/użytkownicy/ SPRAWDŹ
Wyświetlanie listy zdarzeń telemetrycznych dotyczących danego klienta /telemetria/zdarzenia/ SPRAWDŹ

Przykładowe żądania i odpowiedzi znajdziesz w przykładach kodu.

Uprawnienia administratora

Telemetry API respektuje przekazywanie roli administratora.

Aby korzystać z interfejsu Telemetry API, administratorzy muszą mieć w tym celu uprawnienie „Usługi -> Zarządzanie urządzeniami z Chrome -> Zarządzanie urządzeniami z Chrome OS > Zarządzanie urządzeniami z ChromeOS (tylko do odczytu).

Aby zarządzać rolami i uprawnieniami administratora, kliknij „Konsola administracyjna -> Role administratora”.

Zakresy interfejsu API

Chrome Management Telemetry API wymaga tego zakresu OAuth:

https://www.googleapis.com/auth/chrome.management.telemetry.readonly

Więcej informacji znajdziesz w omówieniu uwierzytelniania.