Method: spaces.delete

Adlandırılmış bir alanı siler. Her zaman geçişli silme işlemi gerçekleştirir. Bu, alanda yayınlanan mesajlar ve alandaki üyelikler gibi alanın alt kaynaklarının da silineceği anlamına gelir. Örneğin, Alan silme bölümüne bakın. Alanı silme izni olan bir kullanıcıdan kullanıcı kimlik doğrulaması istenir.

HTTP isteği

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Silinecek alanın kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

İşlem başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.delete

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.