Method: spaces.delete

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Adlandırılmış bir alanı siler. Her zaman geçişli silme işlemi gerçekleştirilir, yani alandaki alt kaynaklar (ör. alanda yayınlanan mesajlar ve alandaki üyelikler) de silinir. Alanı silme izni olan bir kullanıcıdan kullanıcı kimlik doğrulaması ve chat.delete kapsamı gerekir.

HTTP isteği

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Silinecek alanın kaynak adı.

Biçim: boşluklar/{space}

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

İstek başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.delete

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme Kılavuzu'na bakın.