Method: spaces.create

Adlandırılmış bir alan oluşturur. Konuya göre gruplandırılmış alanlar desteklenmez. Örnek için Alan oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Alan oluştururken ALREADY_EXISTS hata mesajını alırsanız farklı bir displayName deneyin. Google Workspace kuruluşundaki mevcut bir alan bu görünen adı zaten kullanıyor olabilir.

Kullanıcı kimlik doğrulaması gerektirir.

HTTP isteği

POST https://chat.googleapis.com/v1/spaces

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
requestId

string

İsteğe bağlı. Bu istek için benzersiz bir tanımlayıcı. Rastgele bir UUID önerilir. Mevcut bir istek kimliği belirtildiğinde, yeni bir alan oluşturmak yerine bu kimlikle oluşturulan alan döndürülür. Aynı Chat uygulamasında kimliği doğrulanmış farklı bir kullanıcıyla mevcut bir istek kimliği belirtilmesi hata döndürür.

İstek içeriği

İstek metni, Space öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Space örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.