REST Resource: spaces.members

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Kaynak: Üyelik

Google Chat'teki bir üyelik ilişkisini (ör. bir kullanıcının veya Chat uygulamasının bir alana davet edilip edilmediği, bir alanın parçası olup olmadığı ya da bir alanda bulunmaması) temsil eder.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "state": enum (MembershipState),
  "role": enum (MembershipRole),
  "createTime": string,
  "member": {
    object (User)
  }
}
Alanlar
name

string

Üyeliğin kaynak adı.

Biçim: boşluklar/{boşluk}/üyeler/{üye}

state

enum (MembershipState)

Yalnızca çıkış. Üyelik durumu.

role

enum (MembershipRole)

Yalnızca çıkış. Kullanıcının bir Chat alanındaki rolü. Bu alan, alanda izin verilen işlemlerini belirler.

createTime

string (Timestamp format)

Yalnızca çıkış. Üyeliğin oluşturulma zamanı (ör. bir üyenin alana katıldığı veya alana davet edildiği zaman).

member

object (User)

Google Chat kullanıcısı veya uygulaması.

Biçim: users/{user} veya users/app

users/{user} olduğunda, People API'deki bir kişiyi veya Admin SDK Directory API'deki bir kullanıcıyı temsil eder.

users/app ise kendisi için üyelik oluşturan bir Chat uygulamasını temsil eder.

ÜyelikEyalet

Üyenin bir alanla olan ilişkisini belirtir. Diğer üyelik durumları ileride desteklenebilir.

Sıralamalar
MEMBERSHIP_STATE_UNSPECIFIED Varsayılandır, kullanmayın.
JOINED Kullanıcı alana katıldı.
INVITED Kullanıcı davet edildi, alana katılabiliyor ancak şu anda katılmadı.
NOT_A_MEMBER Kullanıcı alanın üyesi değil, davet edilmedi ve alana katılamıyor.

ÜyelikRolü

Kullanıcının bir Chat alanında izin verdiği işlemleri temsil eder. İleride daha fazla sıralama değeri eklenebilir.

Sıralamalar
MEMBERSHIP_ROLE_UNSPECIFIED Varsayılan değer. Kullanıcı alanın üyesi olmasa da davet edilebilir.
ROLE_MEMBER Alanın bir üyesi. Kullanıcının, alana mesaj gönderme gibi temel izinleri vardır. Teke tek ve adsız grup görüşmelerinde herkes bu role sahiptir.
ROLE_MANAGER Alan yöneticisi. Kullanıcının tüm temel izinlere ve üye ekleme veya kaldırma gibi alanı yönetmesine olanak tanıyan yönetim izinleri vardır. Yalnızca SpaceType.SPACE destekleniyor.

Yöntemler

create

Telefon uygulaması için gerçek bir kişi veya uygulama üyeliği oluşturulur.

delete

Üyeliği siler.

get

Üyelik döndürür.

list

Bir alandaki üyelikleri listeler.