ข้อกำหนดในการให้บริการ

แก้ไขล่าสุด:

การใช้ API นี้แสดงว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการของ Google APIs ("ข้อกำหนดในการให้บริการของ API")

  1. นโยบายการเลิกใช้งาน

    Google จะประกาศหากตั้งใจที่จะยกเลิกหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่เข้ากันไม่ได้แบบย้อนหลังกับ API หรือบริการนี้ Google จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถใช้งานเวอร์ชันและฟีเจอร์ของเครื่องมือแผนภูมิของ Google ดังที่ระบุไว้ใน http://developers.google.com/chart/chart-api-list ต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2015 เว้นแต่ (ตามที่ Google พิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผลโดยมีเจตนาดี)

    • ตามที่กฎหมายหรือความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม (รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง) หรือ
    • การทำเช่นนั้นอาจสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรือเป็นภาระทางการเงินหรือทางเทคนิคอย่างมาก

    นโยบายข้างต้นคือ "นโยบายการเลิกใช้งาน"

หลังจากวันที่ 20 เมษายน 2015 นโยบายการเลิกใช้งานนี้จะไม่มีผล