Sử dụng Google Biểu đồ

hình minh họa cho đoạn mở đầu hình ảnh

Biểu đồ của Google cung cấp một cách hoàn hảo để hình ảnh hóa dữ liệu trên trang web của bạn. Từ biểu đồ dạng đường đơn giản đến bản đồ cây phân cấp phức tạp, thư viện biểu đồ cung cấp một số lượng lớn các loại biểu đồ sẵn sàng để sử dụng.

Cách phổ biến nhất để sử dụng Google Biểu đồ là dùng JavaScript đơn giản để nhúng vào trang web. Bạn tải một số thư viện Google Graph, liệt kê dữ liệu cần lập biểu đồ, chọn các tùy chọn để tùy chỉnh biểu đồ của bạn và cuối cùng tạo một đối tượng biểu đồ bằng một id mà bạn chọn. Sau đó, trong trang web, bạn sẽ tạo một <div> với id đó để hiển thị Biểu đồ của Google.

Đó là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu.

Các biểu đồ sẽ xuất hiện dưới dạng lớp JavaScript và Google Chart cung cấp nhiều loại biểu đồ để bạn sử dụng. Giao diện mặc định thường là tất cả những gì bạn cần và bạn luôn có thể tùy chỉnh biểu đồ để phù hợp với giao diện trang web của mình. Các biểu đồ có tính tương tác cao và hiển thị các sự kiện cho phép bạn kết nối các trang này với nhau để tạo trang tổng quan phức tạp hoặc các trải nghiệm khác được tích hợp với trang web của bạn. Các biểu đồ được hiển thị bằng công nghệ HTML5/SVG để cung cấp khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt (bao gồm VML cho các phiên bản IE cũ) và khả năng di chuyển qua nhiều nền tảng từ iPhone, iPad và Android. Người dùng của bạn sẽ không bao giờ phải lộn xộn với các trình bổ trợ hay bất kỳ phần mềm nào. Nếu có trình duyệt web, họ có thể xem biểu đồ của bạn.

Tất cả các loại biểu đồ được điền sẵn dữ liệu bằng cách sử dụng lớp DataTable, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các loại biểu đồ khi thử nghiệm để tìm ra giao diện lý tưởng. DataTable cung cấp các phương thức sắp xếp, sửa đổi và lọc dữ liệu, đồng thời có thể được điền trực tiếp từ trang web, cơ sở dữ liệu hoặc bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào hỗ trợ giao thức Nguồn dữ liệu cho công cụ biểu đồ. (Giao thức đó bao gồm ngôn ngữ truy vấn giống như SQL và được triển khai bởi Bảng tính Google, Google Fusion Tables và các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba như SalesForce. Bạn còn có thể triển khai giao thức trên trang web của mình và trở thành nhà cung cấp dữ liệu cho các dịch vụ khác.)

Bạn đã sẵn sàng tạo biểu đồ đầu tiên chưa? Hãy truy cập vào phần bắt đầu nhanh.

 

Chúng tôi liên tục phát triển các công cụ của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn. Chúng tôi dựa vào ý kiến phản hồi của bạn để giúp chúng tôi sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các tính năng. Tham gia nhóm thảo luận của chúng tôi.