Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Pasta grafik gösteren basit bir sayfa örneğini burada bulabilirsiniz:

Aşağıdaki snippet'i bilgisayarınızda bir .html dosyasına kopyalayabilir ve yukarıda gösterilen pasta grafiği görüntülemek için tarayıcınızda açabilirsiniz:

<html>
 <head>
  <!--Load the AJAX API-->
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">

   // Load the Visualization API and the corechart package.
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});

   // Set a callback to run when the Google Visualization API is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

   // Callback that creates and populates a data table,
   // instantiates the pie chart, passes in the data and
   // draws it.
   function drawChart() {

    // Create the data table.
    var data = new google.visualization.DataTable();
    data.addColumn('string', 'Topping');
    data.addColumn('number', 'Slices');
    data.addRows([
     ['Mushrooms', 3],
     ['Onions', 1],
     ['Olives', 1],
     ['Zucchini', 1],
     ['Pepperoni', 2]
    ]);

    // Set chart options
    var options = {'title':'How Much Pizza I Ate Last Night',
            'width':400,
            'height':300};

    // Instantiate and draw our chart, passing in some options.
    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>

 <body>
  <!--Div that will hold the pie chart-->
  <div id="chart_div"></div>
 </body>
</html>

Peki ya çubuk grafik?

Koddaki google.visualization.PieChart değerini google.visualization.BarChart ile değiştirip tarayıcınızı yeniden yükleyerek pasta grafiği çubuk grafiğe dönüştürün. "Dilimler" açıklamasının kesildiğini fark edebilirsiniz. Bunu düzeltmek için width dosyasını 400'den 500'e değiştirin, dosyayı kaydedin ve tarayıcınızı yeniden yükleyin.