Dostosowywanie linii

Omówienie

Niektóre wykresy Google, takie jak wykresy warstwowe, liniowe i mieszane, zawierają linie łączące punkty danych. Za pomocą metod opisanych na tej stronie możesz dostosować kolor, grubość i stylowanie linii.

Zmiana koloru

Kolor linii łączących punkty danych na wykresach Google można zmienić na 2 sposoby: za pomocą opcji colors, aby zmienić paletę wykresu, lub za pomocą opcji series, aby określić kolor poszczególnych serii.

Na wykresie poniżej bezpośrednio wybrano kolor każdej serii.

Opcje
    var options = {
     legend: 'none',
     series: {
      0: { color: '#e2431e' },
      1: { color: '#e7711b' },
      2: { color: '#f1ca3a' },
      3: { color: '#6f9654' },
      4: { color: '#1c91c0' },
      5: { color: '#43459d' },
     }
    };
Pełny kod HTML
<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable
      ([['X', '1', '2', '3', '4', '5', '6'],
       [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
       [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
       [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
       [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
       [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
       [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
    ]);

    var options = {
     legend: 'none',
     series: {
      0: { color: '#e2431e' },
      1: { color: '#e7711b' },
      2: { color: '#f1ca3a' },
      3: { color: '#6f9654' },
      4: { color: '#1c91c0' },
      5: { color: '#43459d' },
     }
    };

    var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

Powyżej kolory są określane wartością szesnastkową (np. '#e2431e' lub '#f00' w przypadku nasyconego czerwonego koloru), ale możesz też określić go za pomocą angielskiej nazwy. Poniższy przykład pokazuje, jak sterować kolorami, poprawiając paletę wykresu za pomocą opcji colors, a nie ustawiając kolory poszczególnych serii. Jedną z różnic jest to, że jeśli paleta ma więcej palet kolorów niż kolorów palety, kolory zostaną ponownie użyte. Jeśli paleta składa się z czerwonej i niebieskiej koloru, połowa serii będzie czerwona, a druga połowa – niebieski.

Opcje
    var options = {
     legend: 'none',
     colors: ['black', 'blue', 'red', 'green', 'yellow', 'gray']
    };
Pełny kod HTML
<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable
      ([['X', '1', '2', '3', '4', '5', '6'],
       [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
       [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
       [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
       [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
       [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
       [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
    ]);

    var options = {
     legend: 'none',
     colors: ['black', 'blue', 'red', 'green', 'yellow', 'gray']
    };

    var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

Zmienianie grubości

Grubość linii możesz kontrolować za pomocą opcji lineWidth:

Opcje
    var options = {
     legend: 'none',
     hAxis: { maxValue: 7 },
     vAxis: { maxValue: 13 },
     lineWidth: 10,
     colors: ['#e2431e', '#d3362d', '#e7711b',
          '#e49307', '#e49307', '#b9c246']
    };
Pełny kod HTML
<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable
      ([['X', '1', '2', '3', '4', '5', '6'],
       [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
       [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
       [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
       [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
       [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
       [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
    ]);

    var options = {
     legend: 'none',
     hAxis: { maxValue: 7 },
     vAxis: { maxValue: 13 },
     lineWidth: 10,
     colors: ['#e2431e', '#d3362d', '#e7711b',
          '#e49307', '#e49307', '#b9c246']
    };

    var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

Aby kontrolować szerokość linii serii, użyj opcji series:

Opcje
    var options = {
     legend: 'none',
     hAxis: { maxValue: 7 },
     vAxis: { maxValue: 13 },
     series: {
      0: { lineWidth: 1 },
      1: { lineWidth: 2 },
      2: { lineWidth: 4 },
      3: { lineWidth: 8 },
      4: { lineWidth: 16 },
      5: { lineWidth: 24 }
     },
     colors: ['#e2431e', '#d3362d', '#e7711b',
          '#e49307', '#e49307', '#b9c246']
    };
Pełny kod HTML
<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable
      ([['X', '1', '2', '3', '4', '5', '6'],
       [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
       [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
       [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
       [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
       [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
       [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
    ]);

    var options = {
     legend: 'none',
     hAxis: { maxValue: 7 },
     vAxis: { maxValue: 13 },
     series: {
      0: { lineWidth: 1 },
      1: { lineWidth: 2 },
      2: { lineWidth: 4 },
      3: { lineWidth: 8 },
      4: { lineWidth: 16 },
      5: { lineWidth: 24 }
     },
     colors: ['#e2431e', '#d3362d', '#e7711b',
          '#e49307', '#e49307', '#b9c246']
    };

    var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

Linie przerywane

Wiele stylów linii przerywanych można utworzyć za pomocą opcji lineDashStyle, która przyjmuje tablicę liczb. Pierwsza liczba oznacza długość łącznika, a druga pokazuje lukę po niej. Trzecia cyfra oznacza długość następnej kreski, a czwarta liczba (jeśli istnieje) jest długość następnej przerwy.

Podczas rysowania wykresu długości te się powtarzają, więc [4, 4] oznacza kolejne 4- i 4-krotne odstępy. [5, 1, 3] oznacza 5 myślników, 1 przerwę, 3 długości, 5 znaków itd. Oto kilka przykładów:

Opcje
    var options = {
     hAxis: { maxValue: 10 },
     vAxis: { maxValue: 18 },
     chartArea: { width: 380 },
     lineWidth: 4,
     series: {
      0: { lineDashStyle: [1, 1] },
      1: { lineDashStyle: [2, 2] },
      2: { lineDashStyle: [4, 4] },
      3: { lineDashStyle: [5, 1, 3] },
      4: { lineDashStyle: [4, 1] },
      5: { lineDashStyle: [10, 2] },
      6: { lineDashStyle: [14, 2, 7, 2] },
      7: { lineDashStyle: [14, 2, 2, 7] },
      8: { lineDashStyle: [2, 2, 20, 2, 20, 2] }
     },
     colors: ['#e2431e', '#f1ca3a', '#6f9654', '#1c91c0',
          '#4374e0', '#5c3292', '#572a1a', '#999999', '#1a1a1a'],
    };
Pełny kod HTML
<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable
      ([['X', 'lineDashStyle: [1, 1]', 'lineDashStyle: [2, 2]',
        'lineDashStyle: [4, 4]', 'lineDashStyle: [5, 1, 3]',
        'lineDashStyle: [4, 1]',
        'lineDashStyle: [10, 2]', 'lineDashStyle: [14, 2, 7, 2]',
        'lineDashStyle: [14, 2, 2, 7]',
        'lineDashStyle: [2, 2, 20, 2, 20, 2]'],
       [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
       [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
       [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12],
       [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13],
       [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14],
       [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15],
       [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16],
       [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17],
       [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
    ]);

    var options = {
     hAxis: { maxValue: 10 },
     vAxis: { maxValue: 18 },
     chartArea: { width: 380 },
     lineWidth: 4,
     series: {
      0: { lineDashStyle: [1, 1] },
      1: { lineDashStyle: [2, 2] },
      2: { lineDashStyle: [4, 4] },
      3: { lineDashStyle: [5, 1, 3] },
      4: { lineDashStyle: [4, 1] },
      5: { lineDashStyle: [10, 2] },
      6: { lineDashStyle: [14, 2, 7, 2] },
      7: { lineDashStyle: [14, 2, 2, 7] },
      8: { lineDashStyle: [2, 2, 20, 2, 20, 2] }
     },
     colors: ['#e2431e', '#f1ca3a', '#6f9654', '#1c91c0',
          '#4374e0', '#5c3292', '#572a1a', '#999999', '#1a1a1a'],
    };

    var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>