Rysowanie wielu wykresów

Ta strona przedstawia sposób rysowania wielu wykresów na jednej stronie internetowej.

Rysowanie wielu wykresów na jednej stronie

Jeśli chcesz narysować wiele wykresów na jednej stronie internetowej, uwzględnij kod tych elementów w polu <head>:

 • Wczytaj wszystkie pakiety wymagane przez wykresy w pojedynczym wywołaniu google.charts.load().
 • Dla każdego wykresu na stronie dodaj wywołanie google.charts.setOnLoadCallback() do wywołania zwrotnego, które rysuje wykres jako dane wejściowe, np. google.charts.setOnLoadCallback(myPieChart).

Załóżmy, że chcesz narysować 2 wykresy kołowye, które pokazują, ile pizzy Twoi znajomi Sylwia i Antek wczoraj zjedli. Poniższy przykład pokazuje, jak wyświetlić obok siebie oba wykresy.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">

   // Load Charts and the corechart package.
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});

   // Draw the pie chart for Sarah's pizza when Charts is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(drawSarahChart);

   // Draw the pie chart for the Anthony's pizza when Charts is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(drawAnthonyChart);

   // Callback that draws the pie chart for Sarah's pizza.
   function drawSarahChart() {

    // Create the data table for Sarah's pizza.
    var data = new google.visualization.DataTable();
    data.addColumn('string', 'Topping');
    data.addColumn('number', 'Slices');
    data.addRows([
     ['Mushrooms', 1],
     ['Onions', 1],
     ['Olives', 2],
     ['Zucchini', 2],
     ['Pepperoni', 1]
    ]);

    // Set options for Sarah's pie chart.
    var options = {title:'How Much Pizza Sarah Ate Last Night',
            width:400,
            height:300};

    // Instantiate and draw the chart for Sarah's pizza.
    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('Sarah_chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }

   // Callback that draws the pie chart for Anthony's pizza.
   function drawAnthonyChart() {

    // Create the data table for Anthony's pizza.
    var data = new google.visualization.DataTable();
    data.addColumn('string', 'Topping');
    data.addColumn('number', 'Slices');
    data.addRows([
     ['Mushrooms', 2],
     ['Onions', 2],
     ['Olives', 2],
     ['Zucchini', 0],
     ['Pepperoni', 3]
    ]);

    // Set options for Anthony's pie chart.
    var options = {title:'How Much Pizza Anthony Ate Last Night',
            width:400,
            height:300};

    // Instantiate and draw the chart for Anthony's pizza.
    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('Anthony_chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <!--Table and divs that hold the pie charts-->
  <table class="columns">
   <tr>
    <td><div id="Sarah_chart_div" style="border: 1px solid #ccc"></div></td>
    <td><div id="Anthony_chart_div" style="border: 1px solid #ccc"></div></td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>


Korzystanie z pojedynczego wywołania zwrotnego do rysowania wielu wykresów

W poprzednim przykładzie do rysowania wykresów użyto dwóch wywołań zwrotnych, ponieważ dane dla obu wykresów są różne. Jeśli chcesz narysować kilka wykresów dla tych samych danych, wygodniej jest napisać jedno wywołanie zwrotne dla obu wykresów. Ilustruje to poniższy przykład.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   // Load Charts and the corechart and barchart packages.
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});

   // Draw the pie chart and bar chart when Charts is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

   function drawChart() {

    var data = new google.visualization.DataTable();
    data.addColumn('string', 'Topping');
    data.addColumn('number', 'Slices');
    data.addRows([
     ['Mushrooms', 3],
     ['Onions', 1],
     ['Olives', 1],
     ['Zucchini', 1],
     ['Pepperoni', 2]
    ]);

    var piechart_options = {title:'Pie Chart: How Much Pizza I Ate Last Night',
            width:400,
            height:300};
    var piechart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_div'));
    piechart.draw(data, piechart_options);

    var barchart_options = {title:'Barchart: How Much Pizza I Ate Last Night',
            width:400,
            height:300,
            legend: 'none'};
    var barchart = new google.visualization.BarChart(document.getElementById('barchart_div'));
    barchart.draw(data, barchart_options);
   }
  </script>
 </head>
<body>
  <!--Table and divs that hold the pie charts-->
  <table class="columns">
   <tr>
    <td><div id="piechart_div" style="border: 1px solid #ccc"></div></td>
    <td><div id="barchart_div" style="border: 1px solid #ccc"></div></td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>