شبکه گواهی TensorFlow

توسعه دهندگان TensorFlow را پیدا کنید که امتحان گواهینامه را گذرانده اند تا در انجام وظایف یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق به شما کمک کنند. این آزمون گواهینامه سطح یک دانش پایه توسعه دهندگان را از ادغام یادگیری ماشین در ابزارها و برنامه ها آزمایش می کند. برنامه گواهی نیاز به درک درستی از ساخت مدل‌های TensorFlow با استفاده از بینایی کامپیوتری، شبکه‌های عصبی کانولوشن، پردازش زبان طبیعی، و داده‌ها و استراتژی‌های تصویر دنیای واقعی دارد. شما می توانید در مورد این برنامه گواهی در وب سایت ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.