Test

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Yazılım testi, hataları ve anormal veya beklenmedik davranışı bulmak için bir programı çalıştırma sürecidir. Test ve test odaklı geliştirme (TDD), tüm Android geliştiricileri için yazılım geliştirme sürecinin çok önemli bir adımıdır. Ticari ve kurumsal yazılımlarda kusur oranlarını azaltmaya yardımcı olur.

Geliştiriciler, Android Geliştirici Sertifikası sertifika sınavına hazırlanmak için şunları yapmalıdır:

  • Testlerin temellerini iyice anlayın
  • Faydalı yerel JUnit testleri yazabilme
  • Espresso kullanıcı arayüzü test çerçevesini anlama
  • Faydalı otomatik Android testlerinin nasıl yazılacağını öğrenin

Kaynaklar