ปรับแอปวิดีโอ

Android Automotive OS (AAOS) ช่วยให้นักพัฒนาแอปปรับแอปวิดีโอ ที่มีอยู่ให้เหมาะกับหน้าจอของรถยนต์ได้ง่ายๆ ทำให้ผู้ขับขี่สนุกขณะจอดรถ

คำแนะนำที่ดาวน์โหลดได้

แอปวิดีโอในหลักเกณฑ์ UX ของรถยนต์


ภาพรวม

สำหรับนักพัฒนาแอป การปรับแอปวิดีโอสำหรับหน้าจอของรถยนต์จะมีขั้นตอนหลักดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่
  • รองรับเวอร์ชันแนวนอนและแนวตั้ง
  • ใช้ MediaSession
  • เล่นวิดีโอต่อหลังจากหยุดชั่วคราว

OEM สามารถปรับแต่งวิธีนำเสนอประสบการณ์วิดีโอเหล่านี้ในรถของตน และดูแลให้คนขับดูวิดีโอขณะขับรถไม่ได้

หากต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับแอปวิดีโอสำหรับรถยนต์ รวมถึงรายละเอียดประสบการณ์ของผู้ใช้ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติแนะนำ โปรดดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ UX ของวิดีโอในรถยนต์