Tác vụ thoại cho kế hoạch

Việc hỗ trợ thao tác bằng giọng nói giúp người dùng tìm và phát nội dung nghe nhìn bằng cách nói chuyện với Trợ lý Google, để họ có thể quan sát đường đi.

Google và các nhà sản xuất ô tô kiểm soát cách người dùng gọi Trợ lý Google, thường là thông qua cụm từ kích hoạt (“Ok, Google” hoặc “Hey, G”), nút vô lăng hoặc trường hợp trên màn hình. Sau khi được gọi, Trợ lý Google có thể nhận dạng các yêu cầu phát các danh mục nội dung nghe nhìn mà ứng dụng hỗ trợ, cũng như các yêu cầu tạm dừng phát nội dung nghe nhìn hoặc chuyển sang bản nhạc tiếp theo.

Để tối ưu hóa trải nghiệm giọng nói cho người dùng của bạn, bạn cần:

  • Quyết định danh mục phương tiện để hỗ trợ. Các danh mục tác vụ thoại có thể bao gồm thể loại, nghệ sĩ, album, danh sách phát và tiêu đề. Hãy chọn những từ khóa phù hợp với ứng dụng của bạn.
  • Dự đoán các yêu cầu không cụ thể. Quyết định cách bạn muốn ứng dụng phản hồi các yêu cầu không yêu cầu nội dung phương tiện cụ thể, chẳng hạn như “Phát một số bản nhạc”.

Ví dụ về bảng giọng nói

Bản minh hoạ màn hình chính của ứng dụng đa phương tiện có bảng giọng nói để cho biết hoạt động tương tác bằng giọng nói

Yêu cầu về tác vụ thoại

Trong bảng dưới đây, NÊN yêu cầu nhưng không bắt buộc.

Mức độ yêu cầu Yêu cầu
NÊN Nhà phát triển ứng dụng nên:
  • Hỗ trợ thao tác bằng giọng nói cho tất cả danh mục nội dung nghe nhìn phù hợp với ứng dụng

Lý do

  • Giảm thiểu sự phân tâm bằng hình ảnh: Người dùng điều khiển nội dung nghe nhìn qua giọng nói có thể giúp họ quan sát đường đi.