สร้างการตั้งค่า (ไม่บังคับ)

หากต้องการให้การตั้งค่าแอปพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในหน้าจอของรถ คุณจะต้องออกแบบประสบการณ์การตั้งค่า รวมถึงขั้นตอนในการจัดการข้อผิดพลาดที่อาจจำเป็น

ใน Android Auto คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหน้าจอของรถ เนื่องจากแอปจะฉายภาพจากโทรศัพท์ซึ่งควรมีประสบการณ์การตั้งค่าในตัวอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณสร้างการตั้งค่าตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง การตั้งค่าอาจใช้ได้กับทั้ง AAOS และ Android Auto

คุณสามารถสร้างการตั้งค่าสำหรับหน้าจอรถได้โดยใช้เทมเพลตจาก ไลบรารีแอป Android สำหรับรถยนต์ ซึ่งจะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับรถยนต์ กระบวนการออกแบบเกี่ยวข้องกับ งานต่อไปนี้

  • เลือกการตั้งค่าที่จะแสดง ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าที่จำเป็นในการใช้แอป หรือเกี่ยวข้องกับเส้นทางของผู้ใช้ในยานพาหนะเท่านั้น
  • จัดระเบียบการตั้งค่าในเทมเพลตรายการเพื่อให้ไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่าย ทำให้การตั้งค่าทั้งหมดพร้อมใช้งานในหน้าจอเดียวหากเป็นไปได้
  • วางแผนกล่องโต้ตอบและขั้นตอนข้อผิดพลาดตามความจำเป็นโดยใช้เทมเพลต เช่น เทมเพลตข้อความ
  • ตรวจสอบความสามารถในการใช้งาน ตรวจสอบว่าประสบการณ์การใช้งานการตั้งค่าเป็นไปตาม ข้อกำหนดด้าน UX สำหรับ Android for Cars App Library

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบด้วยเทมเพลต โปรดดูสร้างแอปด้วยเทมเพลต

ขณะที่คุณออกแบบขั้นตอนการตั้งค่า โปรดคำนึงถึงข้อกำหนดและคำแนะนำด้านล่าง

ตัวอย่างการตั้งค่า

ใน AAOS แถบแอปในเทมเพลตแอปสื่อจะมีตัวเลือกสำหรับการควบคุมการตั้งค่าซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกเพื่อแสดงการวางซ้อนในหน้าจอการตั้งค่าแอป

มุมมองการตั้งค่า
ตัวอย่างการตั้งค่าที่ซ้อนทับบน AAOS (แนวนอน)
มุมมองการตั้งค่า
ตัวอย่างการตั้งค่าที่วางซ้อนบน Android Auto
มุมมองการตั้งค่า
ตัวอย่างการตั้งค่าที่ซ้อนทับบน AAOS (แนวตั้ง)

ข้อกำหนดของการตั้งค่า

ระดับความต้องการ ข้อกำหนด
ควร นักพัฒนาแอปควรทำดังนี้
  • ทำให้การตั้งค่าต่างๆ ใช้งานง่ายและนำทางไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่าย
  • ใส่เฉพาะการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแอป (เช่น ข้อมูลบัญชี ค่ากำหนดของแอป และการลงชื่อเข้าใช้/ออกจากระบบ) หรือเกี่ยวข้องกับการฟังสื่อในรถ (เช่น การปิดเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม)
  • ทำให้สามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดจากหน้าจอเดียว หากเป็นไปได้
  • หลีกเลี่ยงการใช้บทโต้ตอบที่นอกเหนือจากการยืนยันง่ายๆ

เหตุผล

  • การออกแบบสำหรับรถยนต์: ใช้การตั้งค่าภายในรถให้เท่ากับขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับสภาพแวดล้อมนั้นๆ และทําให้ค้นหาและใช้งานได้ง่าย