วางแผนมุมมองการเรียกดู

หลังจากกำหนดแท็บการนำทางระดับบนสุดสำหรับแอปแล้ว คุณต้องพิจารณามุมมองเนื้อหาที่เรียกดูได้ และวิธีจัดระเบียบมุมมองเหล่านั้น

เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และ Google ดูแลการจัดรูปแบบการดูเนื้อหาและการนำทางของการเรียกดู ดังนั้นการออกแบบการท่องเว็บอย่างหนึ่งของคุณก็คือการวางแผนว่าในแต่ละมุมมองมีอะไรบ้าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องตัดสินใจดังนี้

  • เจาะลึกเนื้อหาของคุณกี่ระดับ
  • วิธีจัดรูปแบบมุมมองการเรียกดูระดับบนสุดและระดับล่าง (ตารางหรือลิสต์)
  • มีการจัดกลุ่มเนื้อหาในมุมมองการเรียกดูเป็นหมวดหมู่ย่อยหรือไม่
  • คุณต้องการใช้การค้นหาภายในแอปเป็นตัวช่วยในการท่องเว็บหรือไม่ (ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ใช้แอปในรถยนต์ได้ง่ายขึ้น)

เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะวางโครงสร้างเนื้อหาอย่างไร ควรระลึกไว้เสมอว่าการมีระดับความรู้น้อยลง ย่อมดีกว่า เพื่อลดภาระทางความคิดของตัวผลักดัน การจัดกลุ่มเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ย่อยภายในมุมมองการเรียกดู (พร้อมส่วนหัวย่อย) จะช่วยให้คุณทำให้ลำดับชั้นเรียบง่ายขึ้น

หากคุณเลือกใช้การค้นหาในแอป คุณไม่จำเป็นต้องออกแบบอินเทอร์เฟซการค้นหาด้วยเสียง และแป้นพิมพ์ ผู้ผลิตรถยนต์ออกแบบทั้ง การค้นหาด้วยเสียงและแป้นพิมพ์ สำหรับรายละเอียด โปรดไปที่ การรองรับการสั่งงานด้วยเสียง และ การแสดงผลการค้นหา

ตัวอย่างมุมมองการเรียกดู

มุมมองการเรียกดูแบบตารางกริด
ในตัวอย่างนี้ นักออกแบบใช้รูปแบบตารางกริดเพื่อแสดงอัลบั้มเพลง (Android Auto)
มุมมองการเรียกดูแบบรายการ
ตัวอย่างนี้ใช้รายการซึ่งแสดงทั้งเพลย์ลิสต์และศิลปิน (Android Auto)
ตัวอย่างนี้ใช้ตารางกริดและแถบควบคุมสื่อ (AAOS)
ตัวอย่างนี้ใช้รายการและแถบควบคุมสื่อ (AAOS)
ตัวอย่าง 2 รายการ (รายการและตารางกริด) ของแอปสื่อใน AAOS (แนวตั้ง)

ข้อกำหนดมุมมองแบบเรียกดู

โปรดคำนึงถึงข้อกำหนดและคำแนะนำต่อไปนี้

ระดับความต้องการ ข้อกำหนด
ต้อง นักพัฒนาแอปต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
  • ระบุข้อความส่วนหัวย่อยหากคุณตัดสินใจสร้างหมวดหมู่ย่อยภายในมุมมองการเรียกดู
ควร นักพัฒนาแอปควรทำดังนี้
  • หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เรียกดูได้ซึ่งมีความลึกมากกว่า 3 ระดับจากระดับบนสุด
  • ตัดสินใจว่าจะใช้ฟังก์ชันการค้นหาในแอปหรือไม่
พ.ค. นักพัฒนาแอปอาจทำสิ่งต่อไปนี้
  • สำหรับมุมมองการเรียกดูแต่ละรายการ ให้กำหนดว่าจะแสดงเนื้อหาในตารางกริดหรือในรายการ (ลิสต์เป็นค่าเริ่มต้น)

เหตุผล

  • หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนผู้ขับขี่: ลดภาระของระบบความคิดที่จำเป็นในการเรียกดูเนื้อหา
  • เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงเนื้อหา: ใช้ตารางกริดหรือรายการตามความเหมาะสมกับหมวดหมู่เนื้อหา