องค์ประกอบการสร้างแบรนด์

การระบุไอคอนแอปและสีเฉพาะจุดเป็นขั้นตอนการออกแบบอีกขั้นตอนหนึ่งที่จำเป็นสำหรับแอปทั้งหมด

ผู้ผลิตรถยนต์จะใช้รายการเหล่านี้เพื่อแสดงแบรนด์ของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นเนื้อหา

ตัวอย่างการสร้างแบรนด์

ตัวอย่างการสร้างแบรนด์สําหรับแอป Aural
ตัวอย่างนี้แสดงการสร้างแบรนด์ของแอป Aural รวมถึงสีของแอป

ข้อกำหนดองค์ประกอบการสร้างแบรนด์

ระดับความต้องการ ข้อกำหนด
ต้อง นักพัฒนาแอปต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

เหตุผล

  • แบรนด์ของแอป Express: ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าเนื้อหามาจากไหน