การแจ้งเตือน

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ระบบการแจ้งเตือนใน Android Automotive OS ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ทราบข้อมูลสําคัญและเกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็ยังคงใส่ใจบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด

หลักเกณฑ์เหล่านี้อธิบายเอกลักษณ์ของการแจ้งเตือนในรถและสิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์ควรรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งประสบการณ์การแจ้งเตือน


สิ่งที่แสดงในส่วนนี้

ความแตกต่าง: รถยนต์เทียบกับโทรศัพท์

สรุปว่าการแจ้งเตือนใน Android Automotive OS แตกต่างจากการแจ้งเตือนในโทรศัพท์อย่างไร

วิธีการทํางานของการแจ้งเตือนรถยนต์

พูดถึงประเภทการแจ้งเตือนที่ปรากฏและวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้า (HUN) และการแจ้งเตือนในศูนย์แจ้งเตือน

ข้อควรพิจารณาในการออกแบบแอป

อธิบายวิธีที่นักพัฒนาแอปมีอิทธิพลต่อลักษณะที่ปรากฏของการแจ้งเตือนจากแอปของตน