Ứng dụng

Các ứng dụng dành cho Android Automotive OS (AAOS) tập trung vào những thao tác phù hợp với ô tô, chẳng hạn như nghe nội dung nghe nhìn và trả lời cuộc gọi điện thoại.

Để giúp ứng dụng tương thích với AAOS, nhà phát triển ứng dụng thêm các dịch vụ dành riêng cho ô tô. Sau đó, người dùng có thể truy cập Cửa hàng Google Play trên những ô tô tích hợp sẵn AAOS và có thể tải phiên bản ứng dụng được thiết kế cho ô tô. Các ứng dụng này chạy trực tiếp trong ô tô chứ không phải từ điện thoại.

Ứng dụng trình quay số

Mô hình không gian và mô hình tương tác với người dùng

Ứng dụng đa phương tiện

Mô hình không gian, mô hình tương tác người dùng và hướng dẫn tạo ứng dụng

Ứng dụng Lịch

Thông tin chi tiết, xem lịch, di chuyển đến sự kiện, quay số đến sự kiện