Ứng dụng

Các ứng dụng dành cho Android Automotive OS (AAOS) tập trung vào những hành động được điều chỉnh để sử dụng trong ô tô, chẳng hạn như nghe nhạc và trả lời cuộc gọi.

Để giúp ứng dụng của họ tương thích với AAOS, nhà phát triển ứng dụng sẽ thêm các dịch vụ dành riêng cho ô tô. Sau đó, người dùng có thể truy cập Cửa hàng Google Play từ những chiếc xe có tích hợp sẵn AAOS và có thể tải phiên bản ứng dụng được thiết kế cho ô tô. Các ứng dụng này chạy trực tiếp trong ô tô chứ không phải từ điện thoại.

Ứng dụng trình quay số

Mô hình không gian và mô hình tương tác của người dùng

Ứng dụng đa phương tiện

Mô hình không gian, mô hình tương tác của người dùng và hướng dẫn tạo ứng dụng

Ứng dụng Lịch

Giải phẫu, xem lịch, chuyển đến sự kiện, quay số sự kiện