การนําทางและแอปจุดที่น่าสนใจ

แอป Android for Cars App Library มีเทมเพลตที่เพิ่มประสิทธิภาพสําหรับรถโดยเฉพาะเพื่อให้นักพัฒนาแอปสร้างแอป 2 ประเภท ได้แก่ แอปการนําทางและจุดสนใจ (POI)


คําแนะนําที่ดาวน์โหลดได้

หลักเกณฑ์การออกแบบไลบรารีแอป Android สําหรับรถยนต์


ภาพรวม

เทมเพลตหน้าจอใน Android App Cars App Library มี UI สําหรับกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น

  • การเลือกสถานที่
  • กำลังค้นหา
  • เลือกจากรายการหรือตารางกริด
  • ดําเนินการตามรายละเอียดข้อมูล
  • การตอบกลับข้อความจากแอป
  • การแสดงตัวอย่างเส้นทาง
  • การใช้งาน

ในการสร้างโฟลว์ผู้ใช้ภายในแอป นักพัฒนาแอปสามารถปรับแต่งทั้งเทมเพลตและลําดับที่จะปรากฏขึ้นได้ Android Library สําหรับ Cars App Library จะปรับ UI ให้เหมาะกับรถยนต์ที่เข้ากันได้ทุกคันโดยอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเทมเพลตเหล่านี้ รวมถึงหลักเกณฑ์ด้าน UX, การจัดรูปแบบที่ปรับแต่งได้ และขั้นตอนตัวอย่างในการดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การออกแบบไลบรารีแอป Android สําหรับรถยนต์