แอปปฏิทิน

ปฏิทินเป็นแอปอ้างอิงสําหรับ Android Automotive ที่ปรับแต่งได้ ซึ่ง OEM สามารถนําไปใช้และซิงค์กับแอปที่ใช้ร่วมกันในโทรศัพท์ของผู้ใช้เพื่อแสดงมุมมองของกิจกรรมที่กําลังจะมีขึ้นบนหน้าจอของรถยนต์

Google ปฏิทินได้รับการออกแบบให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมที่กําลังจะมาถึงของผู้ใช้และมีสิ่งรบกวนสมาธิของผู้ขับขี่ขั้นต่ําตามที่กําหนด

กายวิภาคศาสตร์

แสดงภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรมปฏิทิน

โมเดลการโต้ตอบ

อธิบายวิธีที่ผู้ใช้ดูกิจกรรมที่กําลังจะมาถึง ไปยังกิจกรรม และโทรเข้ากิจกรรมได้