แอปสื่อ

Android Automotive OS (AAOS) ช่วยให้ผู้ใช้เลือกดูและเล่นเนื้อหาจากแอปสื่อในหน้าจอของรถได้ แอปจะดาวน์โหลดจาก Google Play Store ไปยังรถโดยตรงโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์

โมเดลพื้นที่

องค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรมสื่อและวิธีทํางานร่วมกัน

โมเดลการโต้ตอบ

วิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปสื่อ

สร้างแอป

คําอธิบายงานและคําแนะนําการออกแบบสําหรับการสร้างเวอร์ชันแอปที่ใช้กับเทมเพลตสื่อ

รายการตรวจสอบแอป

องค์ประกอบการออกแบบที่นักพัฒนาแอปต้องระบุ

หลักเกณฑ์สําหรับหน้าจอที่กําหนดเอง

หลักเกณฑ์รูปแบบสําหรับการตั้งค่าที่กําหนดเองและหน้าจอลงชื่อเข้าใช้