Khám phá các ứng dụng đa phương tiện

Phần này mô tả cách hoạt động của điều hướng trong ứng dụng cấp cao nhất trong ứng dụng đa phương tiện.

Người dùng di chuyển giữa các chế độ xem nội dung cấp cao nhất trong ứng dụng đa phương tiện bằng thanh ứng dụng, trong đó có thể bao gồm các thành phần điều hướng sau:

  • Thẻ điều hướng chính (hoặc các biến thể)
  • Bộ chọn ứng dụng (không bắt buộc cho nhà sản xuất thiết bị gốc)

Thanh ứng dụng cũng có thể bao gồm biểu tượng ứng dụng và các chế độ điều khiển ứng dụng, như được thảo luận trong phần Xây dựng thương hiệu ứng dụngĐăng nhập, cài đặt và tìm kiếm.


Các thẻ điều hướng chính

Trình điều hướng chính cho chế độ xem nội dung trong một ứng dụng đa phương tiện thường bao gồm tối đa 4 thẻ trong một thanh ứng dụng (trừ phi màn hình quá nhỏ và không có đủ không gian để hiển thị các thẻ). Các thẻ này cho phép người dùng di chuyển theo chiều giữa các chế độ xem nội dung ở cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp ứng dụng.

Khi người dùng chọn một thẻ, đích đến phản ánh tương tác trước đó của người dùng với chế độ xem nội dung đó. Ví dụ: nếu nội dung của một thẻ trước đây đã được cuộn trong cùng một phiên hoạt động trong ứng dụng đa phương tiện, thì vị trí cuộn sẽ được giữ lại khi người dùng quay lại thẻ đó.

Các thẻ trong thanh ứng dụng cho phép người dùng di chuyển qua lại giữa các chế độ xem nội dung.

Các biến thể điều hướng chính

Mỗi mục điều hướng chính thường được biểu thị bằng các thẻ bao gồm cả biểu tượng và nhãn. Việc thêm cả hai thành phần này sẽ giúp người lái xe giảm tải nhận thức, vì các biểu tượng giúp cải thiện khả năng xem nhanh và nhãn giúp làm rõ ý nghĩa.

Thanh ứng dụng này bao gồm một biểu tượng và nhãn cho mỗi thẻ.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô có thể sử dụng chiến lược điều hướng khác trong một số trường hợp:

  • Chỉ nhãn: Nếu màn hình không đủ cao để chứa một lượng nội dung hợp lý cũng như các thẻ chứa cả biểu tượng và nhãn
  • Ngăn: Nếu màn hình không đủ rộng cho các thẻ
  • Không có thẻ nào: Nếu chỉ có một tuỳ chọn điều hướng chính
Trong một số trường hợp đặc biệt, thanh ứng dụng có thể sử dụng một trong các chiến lược điều hướng sau để thay thế cho thẻ có biểu tượng và nhãn (từ trên xuống dưới): Thẻ chỉ có nhãn, ngăn thay vì thẻ hoặc chế độ xem nội dung ở cấp cao nhất không có thẻ nào.

Bộ chọn ứng dụng

Bộ chọn ứng dụng cho phép truy cập nhanh vào các ứng dụng nghe nhìn khác. Các nhà sản xuất ô tô có thể quyết định có cung cấp bộ chọn ứng dụng hay không. Ví dụ: một số nhà sản xuất ô tô có thể muốn chỉ dựa vào danh sách tất cả ứng dụng có sẵn làm cơ chế chuyển đổi ứng dụng đa phương tiện.

Khi thanh ứng dụng nằm ở đầu hoặc cuối màn hình, bộ chọn ứng dụng thường nằm ở bên phải của thanh ứng dụng.

Khi được gọi, bộ chọn ứng dụng sẽ cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng đa phương tiện khác. Khi người dùng chọn một ứng dụng khác, ứng dụng đó sẽ xuất hiện.

Các ứng dụng điển hình hiện có trong bộ chọn ứng dụng.

Định vị thanh ứng dụng

Các nhà sản xuất ô tô sẽ xác định vị trí của thanh ứng dụng trên tất cả các mẫu của Android Automotive OS, bao gồm cả mẫu nội dung nghe nhìn. Thanh ứng dụng có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình hoặc ở một bên, miễn là thanh ứng dụng luôn ở cùng một vị trí. Bạn cũng có thể xếp chồng các thẻ và chế độ điều khiển ứng dụng trong thanh ứng dụng.

Để giảm thiểu tải trọng nhận thức và đảm bảo trải nghiệm đáng tin cậy cho người dùng, thanh ứng dụng và các thành phần của thanh ứng dụng phải luôn xuất hiện ở cùng một vị trí trên toàn bộ hệ thống thông tin giải trí.