Khám phá các ứng dụng đa phương tiện

Phần này mô tả cách hoạt động của thanh điều hướng ứng dụng cấp cao nhất của một ứng dụng đa phương tiện.

Người dùng di chuyển giữa các chế độ xem nội dung cấp cao nhất trong một ứng dụng đa phương tiện bằng thanh ứng dụng, có thể bao gồm các thành phần điều hướng sau đây:

  • Thẻ điều hướng chính (hoặc biến thể)
  • Bộ chọn ứng dụng (không bắt buộc đối với OEM)

Thanh ứng dụng cũng có thể bao gồm biểu tượng ứng dụng và các tuỳ chọn điều khiển ứng dụng. Những yếu tố này sẽ được thảo luận trong phần Xây dựng thương hiệu ứng dụngĐăng nhập, cài đặt & tìm kiếm.


Thẻ điều hướng chính

Điều hướng chính cho chế độ xem nội dung trong một ứng dụng đa phương tiện thường bao gồm tối đa 4 thẻ trong thanh ứng dụng (trừ khi màn hình quá nhỏ và không có không gian để hiển thị thẻ). Các thẻ này cho phép người dùng di chuyển giữa các chế độ xem nội dung ở cấp cao nhất trong hệ phân cấp ứng dụng.

Khi người dùng chọn một thẻ, đích đến sẽ phản ánh tương tác trước đó của người dùng với chế độ xem nội dung đó. Ví dụ: nếu trước đây người dùng đã cuộn nội dung của một thẻ trong cùng một phiên hoạt động trong ứng dụng đa phương tiện, thì vị trí cuộn sẽ được giữ lại khi người dùng quay lại thẻ đó.

Các thẻ trong thanh ứng dụng cho phép người dùng di chuyển qua lại giữa các chế độ xem nội dung.

Các biến thể điều hướng chính

Mỗi mục điều hướng chính thường được thể hiện bằng các thẻ có cả biểu tượng và nhãn. Việc cung cấp cả hai tính năng này sẽ làm giảm tải trọng nhận thức đối với người lái xe, vì các biểu tượng giúp cải thiện khả năng xem nhanh và các nhãn giúp làm rõ ý nghĩa.

Thanh ứng dụng này bao gồm một biểu tượng và nhãn cho mỗi thẻ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà sản xuất ô tô có thể sử dụng chiến lược điều hướng thay thế:

  • Chỉ nhãn: Nếu màn hình không đủ cao để chứa được lượng nội dung hợp lý cũng như thẻ có cả biểu tượng và nhãn
  • Ngăn: Nếu màn hình không đủ rộng cho thẻ
  • Không có thẻ: Nếu chỉ có một tùy chọn điều hướng chính
Trong một số trường hợp đặc biệt, thanh ứng dụng có thể bao gồm một trong các chiến lược điều hướng sau đây để thay thế cho thẻ có biểu tượng và nhãn (trên cùng và dưới cùng): Thẻ chỉ có nhãn, ngăn thay vì thẻ hoặc chế độ xem nội dung cấp cao nhất không có thẻ.

Bộ chọn ứng dụng

Bộ chọn ứng dụng cho phép truy cập nhanh vào các ứng dụng đa phương tiện khác. Nhà sản xuất ô tô có thể quyết định có cung cấp bộ chọn ứng dụng hay không. Ví dụ: một số nhà sản xuất ô tô có thể chỉ dựa vào danh sách tất cả ứng dụng có sẵn làm cơ chế chuyển đổi ứng dụng đa phương tiện.

Khi thanh ứng dụng nằm ở đầu hoặc cuối màn hình, bộ chọn ứng dụng thường được đặt ở phía bên phải của thanh ứng dụng.

Khi được gọi, bộ chọn ứng dụng cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng đa phương tiện khác. Khi người dùng chọn một ứng dụng khác, ứng dụng đó sẽ xuất hiện.

Các ứng dụng thông thường có sẵn trong bộ chọn ứng dụng.

Định vị thanh ứng dụng

Các nhà sản xuất ô tô xác định vị trí của thanh ứng dụng trên tất cả các mẫu cho Android Automotive OS, bao gồm cả mẫu nội dung đa phương tiện. Miễn là luôn ở cùng một vị trí, thanh ứng dụng có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình hoặc ở một bên. Bạn cũng có thể xếp các thẻ và thành phần điều khiển ứng dụng trong thanh ứng dụng.

Để giảm thiểu tải nhận thức và đảm bảo trải nghiệm người dùng đáng tin cậy, thanh ứng dụng và các thành phần của ứng dụng phải luôn xuất hiện ở cùng một vị trí trên toàn bộ hệ thống thông tin giải trí.