ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์การใช้งาน Android Auto รวมแอปที่ปรับแต่งเพื่อการใช้งานในรถเข้ากับ UI ของระบบที่ปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าหน้าจอและวิธีการป้อนข้อมูลที่มีอยู่ในรถที่รองรับทุกคัน

วิธีการป้อนข้อมูล

วิธีการป้อนข้อมูลที่รองรับ

UI ของระบบ

วิธีการทำงานของ UI ของระบบ