ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์ Android Auto รวมแอปที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานในรถเข้ากับ UI ของระบบซึ่งปรับให้เข้ากับการกําหนดค่าหน้าจอและวิธีการป้อนข้อมูลที่มีอยู่ในรถที่เข้ากันได้ทุกคัน

วิธีการป้อนข้อมูล

วิธีการป้อนข้อมูลที่รองรับ

UI ของระบบ

UI ของระบบทํางานอย่างไร