แอปสื่อ

เทมเพลตสื่อมีไว้สําหรับแอปที่รองรับการสตรีมเนื้อหาเสียงอย่างต่อเนื่องและไม่จําเป็นต้องมีการโต้ตอบมากเกินไป

เทมเพลตสื่อของ Android Auto ใช้รูปแบบการนําทางเดียวสําหรับแอปเสียงทั้งหมด ในรูปแบบนี้ ผู้ใช้ไปที่มุมมองการเรียกดูเพื่อค้นหาและเลือกเนื้อหาที่เล่นได้

ขณะที่เนื้อหาเล่นอยู่ ผู้ใช้จะควบคุมการเล่นได้ในมุมมองการเล่น คุณยังสามารถเข้าถึงมุมมองการเล่นได้ในมุมมองการเรียกดูจากปุ่มการทํางานแบบลอย (FAB) นอกจากนี้ มุมมองการเล่นยังอนุญาตการเข้าถึงคิวของเนื้อหาที่เล่นอยู่และที่กําลังจะเผยแพร่

ภาพหน้าจอแสดงรายชื่อเพลงที่เล่นล่าสุดแบบเลื่อน
มุมมองการเรียกดู - รูปแบบรายการ
ภาพหน้าจอที่มีตารางกริดแบบเลื่อนของเพลงที่เล่นล่าสุด
มุมมองการเรียกดู - รูปแบบตารางกริด
ภาพหน้าจอแสดงมุมมองการเล่นของเพลงที่กําลังเล่น
มุมมองการเล่น
ภาพหน้าจอของคิวที่มีรายการเพลงแบบเลื่อนได้
คิว