คิว

คิวจะแสดงเนื้อหาที่รอดําเนินการ ขณะที่เล่นเนื้อหา ระบบจะปักหมุดรายการที่กําลังเล่นอยู่ที่ด้านบน

คิวนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ทําสิ่งต่อไปนี้

  • สลับระหว่างรายการที่อยู่ในคิวได้อย่างรวดเร็ว
  • กลับไปที่หน้าจอเล่นโดยเลือกปุ่มย้อนกลับ
ภาพหน้าจอของคิวที่มีสื่อ 3 รายการแสดงในมุมมองรายการ
คิวที่มีรายการเล่นอยู่ด้านบนสุด