การเรียกดูการเรียกดู

มุมมองการเรียกดูจะแสดงรายการหรือตารางกริดของเนื้อหาในหมวดหมู่ยอดนิยมที่ให้ผู้ใช้เรียกดู

ในมุมมองการท่องเว็บแต่ละครั้ง เนื้อหาอาจนำเสนอเป็นตารางกริดหรือแบบรายการก็ได้ ตัวระบุอาจใช้เพื่อระบุเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม ใหม่ หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ

การเลือกรายการเนื้อหาในตารางกริดหรือรายการจะเปิดมุมมองของรายการระดับล่าง (เช่น เพลงในอัลบั้ม) หรือเล่นรายการดังกล่าว การเลือกรายการที่เล่นได้ จะเปิดมุมมองการเล่นขึ้นมา


มุมมองรายการและตารางกริด

เนื้อหาอาจแสดงในมุมมองแบบตาราง มุมมองรายการ หรือทั้ง 2 แบบในพื้นที่เนื้อหาเดียวกันก็ได้ มุมมองตารางกริดจะเหมาะที่สุดเมื่อผู้ใช้เลือกดูรูปภาพเป็นหลัก มุมมองรายการเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อผู้ใช้อาศัยการอ่านข้อความและการดูข้อมูลเพื่อทำการเลือก เนื้อหาสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ โดยแยกตามส่วนหัวย่อย

มุมมองตารางและรายการเพลงเดียวกันที่แสดงคู่กัน
มุมมองแบบตารางและลิสต์ของเพลงที่เล่นล่าสุดชุดเดียวกัน

ตัวบ่งชี้เนื้อหา

ตัวบ่งชี้เนื้อหาสามารถใช้เพื่อระบุเนื้อหาในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

  1. ภาษาที่ไม่เหมาะสม
  2. ดาวน์โหลดแล้ว
  3. ใหม่
  4. อยู่ระหว่างดำเนินการ
มุมมองรายการของเนื้อหาที่มีสัญญาณบอกสถานะ
ในมุมมองรายการนี้ "E" แสดงถึงเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม ลูกศรลงหมายถึงเนื้อหาที่ดาวน์โหลด วงกลมสีทึบหมายถึงเนื้อหาใหม่ และแถบความคืบหน้าแสดงถึงเนื้อหาที่เล่นบางส่วน