Channels: stop

Bu kanaldaki kaynakları izlemeyi durdurun.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/channels/stop

İstek içeriği

İstek gövdesinde, verileri aşağıdaki yapıyla sağlayın:

{
  "id": string,
  "resourceId": string
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
id string Bu kanalı tanımlayan UUID veya benzer bir benzersiz dize.
resourceId string Bu kanalda izlenen kaynağı tanımlayan opak bir kimlik. Farklı API sürümlerinde kararlı çalışır.
token string Bu kanal üzerinden her bildirimle birlikte hedef adrese gönderilen rastgele bir dize. İsteğe bağlı.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.