Google Workspace Calendar API: İndirmeler

Aşağıdaki tablolarda ilk sütunda her kitaplığın geliştirme aşaması (bazılarının ilk aşamalarında olduğu belirtilir) ve kitaplığın dokümanlarına yönlendiren bağlantılar gösterilir. İkinci sütun, her kitaplıkta kullanılabilen örneklere bağlantı verir.

Belgeler Örnekler
Java için Google API İstemci Kitaplığı Java örnekleri
JavaScript için Google API İstemci Kitaplığı JavaScript örnekleri
.NET için Google API İstemci Kitaplığı .NET örnekleri
REST için Objective-C için Google API İstemci Kitaplığı Object-C örnekleri
PHP için Google API İstemci Kitaplığı (beta) PHP örnekleri
Python için Google API İstemci Kitaplığı Python örnekleri

İlk sahnedeki kitaplıklar da burada mevcuttur:

Belgeler Örnekler
Dart için Google API'leri İstemci Kitaplıkları (beta) Dart örnekleri
Go için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Go örnekleri
Node.js için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Node.js örnekleri
Ruby için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Ruby örnekleri

Bu kılavuzda, bu kitaplıkların bazıları için özel kurulum talimatları verilmiştir. Java, Python, PHP, .NET veya Roku'da çalışıyorsanız İstemci Kitaplığı oluşturma başlıklı makaleye bakın.