כדי לעמוד בדרישות הפרטיות המעודכנות שלנו לשימוש ב-ARCore SDK 1.12 ואילך, עליך לחשוף את השימוש ב-Cloud Anchors באופן בולט באפליקציה שלך. עיין בדרישות הפרטיות של Cloud Anchors לפרטים.

מדריך למפתחים ב-Cloud anchors לטירגוט ל-Unity