Özel işlevler için hızlı başlangıç kılavuzu

Google Apps Komut Dosyası'nı kullanarak özel bir işlev yazabilir ve sonra bu işlevi Google E-Tablolar'da yerleşik bir işlev gibi kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki hızlı başlangıç örneği, indirimli ürünlerin indirimli fiyatını hesaplayan bir özel işlev oluşturur. İndirimli fiyat ABD doları olarak biçimlendirilir.

Hedefler

 • Komut dosyasını ayarlayın.
 • Komut dosyasını çalıştırın.

Ön koşullar

Bu örneği kullanmak için aşağıdaki önkoşullara ihtiyacınız vardır:

 • Google Hesabı (Google Workspace hesapları için yönetici onayı gerekebilir).
 • İnternet erişimi olan bir web tarayıcısı.

Komut dosyasını ayarlayın

 1. Yeni bir e-tablo oluşturun.
 2. Yeni e-tablonuzdan Uzantılar > Apps Komut Dosyası menü öğesini seçin.
 3. Komut dosyası düzenleyicideki tüm kodları silin ve aşağıdaki kodu yapıştırın. Ardından Kaydet'i Kaydet simgesi tıklayın.

  /**
   * Calculates the sale price of a value at a given discount.
   * The sale price is formatted as US dollars.
   *
   * @param {number} input The value to discount.
   * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
   * @return The sale price formatted as USD.
   * @customfunction
   */
  function salePrice(input, discount) {
   let price = input - (input * discount);
   let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
    style: "currency",
    currency: "USD",
  });
   return dollarUS.format(price);
  }
  

Komut dosyasını çalıştırma

 1. E-tablonuza geri dönün.
 2. Bir hücreye =salePrice(100,.2) yazın. İlk parametre orijinal fiyatı, ikinci parametre ise indirim yüzdesini temsil eder. Ondalık virgüllerin kullanıldığı bir konumdaysanız bunun yerine =salePrice(100;0,2) girmeniz gerekebilir.

Hücreye girdiğiniz formül, işlevi önceki bölümde oluşturduğunuz komut dosyasında çalıştırır. İşlev, $80.00 tutarında satış fiyatıyla sonuçlanır.

Sonraki adımlar

Apps Komut Dosyası ile E-Tablolar'ın kapsamını nasıl genişleteceğinizi öğrenmeye devam etmek için aşağıdaki kaynaklara göz atın: