iframe ของ Managed Google Play

เมื่อใช้ Managed Google Play iframe คุณสามารถฝัง Managed Google Play ได้โดยตรงในคอนโซล EMM เพื่อมอบประสบการณ์การจัดการระบบเคลื่อนที่แบบรวมศูนย์ให้แก่ลูกค้า

iframe ของ Managed Google Play
รูปที่ 1 iframe ของ Managed Google Play แสดงหน้าแอป Search

iframe ประกอบด้วยแถบชื่อและเมนูด้านข้างที่ขยายได้ ผู้ใช้สามารถไปยังหน้าต่างๆ ได้จากเมนู ดังนี้

 • ค้นหาแอป: ช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีค้นหาและเรียกดูแอป Google Play, ดูรายละเอียดแอป และเลือกแอปได้
 • แอปส่วนตัว: อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีเผยแพร่และจัดการแอปส่วนตัวสำหรับองค์กรได้
 • เว็บแอป: อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีเผยแพร่และแจกจ่ายทางลัดของเว็บไซต์เป็นแอป
 • จัดระเบียบแอป: ช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีกำหนดค่าวิธีจัดระเบียบแอปในแอป Play Store บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้

ทุกหน้าจะเปิดใช้อยู่ใน iframe โดยค่าเริ่มต้น แต่จะปิดใช้ทีละรายการได้ (โปรดดูเพิ่ม iframe ในคอนโซล)


ฟีเจอร์

ส่วนนี้อธิบายฟีเจอร์ที่มีใน iframe ของ Managed Google Play ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีฝัง iframe และใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ได้ที่เพิ่ม iframe ในคอนโซล


เพิ่ม iframe ในคอนโซล

ขั้นตอนที่ 1 สร้างโทเค็นเว็บ

หากต้องการสร้างโทเค็นเว็บที่ระบุองค์กร โปรดเรียกใช้ Enterprises.createWebToken ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีเรียกโทเค็นโดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ API ของ Google Play EMM สำหรับ Java

หน้าเว็บทั้งหมดใน iframe จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น เมื่อสร้างโทเค็นเว็บ คุณสามารถระบุหน้าที่จะปิดใช้งาน ตัวอย่างด้านล่างปิดใช้งานแอปส่วนตัว เว็บแอป และ "จัดระเบียบแอป"

public AdministratorWebToken getAdministratorWebToken(
    String enterpriseId) throws IOException {
  AdministratorWebTokenSpec tokenSpec = new AdministratorWebTokenSpec();
  tokenSpec.setParent("https://my-emm-console.com");
  tokenSpec.setPlaySearch(new AdministratorWebTokenSpecPlaySearch());
  tokenSpec.setPrivateApps(new AdministratorWebTokenSpecPrivateApps().setEnabled(false));
  tokenSpec.setWebApps(new AdministratorWebTokenSpecWebApps().setEnabled(false));
  tokenSpec.setStoreBuilder(new AdministratorWebTokenSpecStoreBuilder().setEnabled(false));
  return androidEnterprise
    .enterprise()
    .createWebToken(enterpriseId, tokenSpec)
    .execute();
}

คุณต้องรวมโทเค็นที่ส่งคืนพร้อมกับพารามิเตอร์อื่นๆ เมื่อแสดงผล iframe ในคอนโซลของคุณ

ขั้นตอนที่ 2 แสดงผล iframe

ตัวอย่างวิธีแสดงผล Managed Play iframe มีดังนี้

<script src="https://apis.google.com/js/api.js"></script>
<div id="container"></div>
<script>
 gapi.load('gapi.iframes', function() {
  var options = {
   'url': 'https://play.google.com/work/embedded/search?token=web_token&mode=SELECT',
   'where': document.getElementById('container'),
   'attributes': { style: 'width: 600px; height:1000px', scrolling: 'yes'}
  }

  var iframe = gapi.iframes.getContext().openChild(options);
 });
</script>

โค้ดนี้จะสร้าง iframe ในคอนเทนเนอร์ div แอตทริบิวต์ที่จะนำไปใช้กับแท็ก iframe สามารถตั้งค่าด้วยตัวเลือก "แอตทริบิวต์" สำหรับ ตัวเลือกด้านบน

พารามิเตอร์ของ URL

ตารางด้านล่างแสดงพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ได้กับ iframe ที่เพิ่มลงใน URL เป็นพารามิเตอร์ของ URL ได้ เช่น

'url': 'https://play.google.com/work/embedded/search?token=web_token&mode=SELECT&showsearchbox=TRUE',
พารามิเตอร์ หน้าเว็บ จำเป็น คำอธิบาย
token ไม่มีข้อมูล มี โทเค็นที่แสดงผลจากขั้นตอนที่ 1
iframehomepage ไม่มีข้อมูล ไม่ได้ หน้าแรกที่แสดงขึ้นเมื่อมีการแสดง iframe ค่าที่เป็นไปได้คือ PLAY_SEARCH, WEB_APPS, PRIVATE_APPS และ STORE_BUILDER (จัดระเบียบแอป) หากไม่ได้ระบุไว้ ลำดับความสำคัญต่อไปนี้จะกำหนดหน้าที่จะแสดง: 1. PLAY_SEARCH, 2 PRIVATE_APPS, 3 WEB_APPS, 4 STORE_BUILDER.
locale ไม่มีข้อมูล ไม่ได้ แท็กภาษา BCP 47 ที่มีรูปแบบที่ดีซึ่งใช้ในการแปลเนื้อหาใน iframe หากไม่ได้ระบุไว้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น en_US
mode ค้นหาแอป ไม่ได้ SELECT: ให้ผู้ดูแลระบบไอทีเลือกแอปได้
APPROVE (ค่าเริ่มต้น): ให้ผู้ดูแลระบบไอทีเลือก อนุมัติ และไม่อนุมัติแอปได้ โหมดนี้เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้ SELECT แทน โหมด APPROVE จะใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่ตั้งค่า PlaySearch.ApproveApps เป็น true ในโทเค็นของเว็บ
showsearchbox ค้นหาแอป ไม่ได้ TRUE (ค่าเริ่มต้น): แสดงช่องค้นหาและเริ่มต้นคำค้นหาจากภายใน iframe
FALSE: ช่องค้นหาไม่แสดงขึ้นมา
search ค้นหาแอป ไม่ได้ สตริงการค้นหา หากระบุไว้ iframe จะนำผู้ดูแลระบบไอทีไปยังผลการค้นหาด้วยสตริงที่ระบุ

ขั้นตอนที่ 3 จัดการเหตุการณ์ iframe

คุณควรจัดการเหตุการณ์ต่อไปนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของการผสานรวมด้วย

เหตุการณ์คำอธิบาย
onproductselect ผู้ใช้เลือกหรืออนุมัติแอป ซึ่งจะแสดงผลออบเจ็กต์ที่มี
{
  "packageName": The package name of the app, e.g. "com.google.android.gm",
  "productId": The product ID of the app, e.g. "app:com.google.android.gm",
  "action": The type of action performed on the document. Possible values are:
  "approved", "unapproved" or "selected." If you implement the iframe in SELECT
  mode, the only possible value is "selected".
}
  
ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีฟัง onproductselect
iframe.register('onproductselect', function(event) {
 console.log(event);
}, gapi.iframes.CROSS_ORIGIN_IFRAMES_FILTER);