Các bộ vi mạch được hỗ trợ

Nhạc Giesecke + Devrient

Liên hệ với Giesecke+Devrient để biết thêm chi tiết.

Goodix

 • Liên hệ với Goodix để biết thêm thông tin

Tiếng Kigen

 • Hệ điều hành tiêu dùng Kigen eSIM hỗ trợ GSMA SGP.22 v2.2.2
 • Liên hệ với Kigen để biết thêm chi tiết về hệ điều hành tích hợp (iSIM) và để làm việc với hệ sinh thái Embedded Secure Element

NXP (NXP)

 • SN110
 • SN220
 • 050
 • SE060

Samsung

 • Thuỵ Điển

STM vi điện tử

 • ST54J
 • 54 nghìn
 • STAN-S3xx
 • 33

Thales

 • Phần tử bảo mật nhúng (eSE) của Thales

Tongxin Micro

 • 89 bạt Thái
 • T9

Trung tính

 • T770

Hợp lệ