Chuỗi cảnh báo của Google Play Protect về phần mềm độc hại và danh mục MUwS

Khi Google Play Protect phát hiện thấy lỗi vi phạm chính sách về phần mềm độc hại, một cảnh báo sẽ hiển thị cho người dùng. Bạn có thể xem các chuỗi cảnh báo cho từng lỗi vi phạm dưới đây.

Để tìm hiểu thêm về phần mềm độc hại và cách chúng tôi phân loại các danh mục ứng dụng có khả năng gây hại, hãy xem các đường liên kết sau.

Danh mục Thông báo nhắc nhở
Cửa sau Khi Google Play Protect phát hiện cửa sau, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể cho phép truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc thiết bị của bạn".
Gian lận thanh toán Khi Google Play Protect phát hiện hành vi gian lận qua tin nhắn SMS, cảnh báo sau sẽ hiển thị cho người dùng: "Ứng dụng này có thể làm gia tăng phí trái phép đối với hoá đơn di động của bạn bằng cách gửi các tin nhắn SMS tính phí hoặc đăng ký tính phí định kỳ".
Lừa đảo qua cuộc gọi Khi Google Play Protect phát hiện hành vi gian lận cuộc gọi, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể làm gia tăng phí trái phép trên hoá đơn di động của bạn bằng cách thực hiện các cuộc gọi trái phép".
Lừa đảo qua cước phí Khi Google Play Protect phát hiện hành vi gian lận điện thoại, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể thêm các khoản phí trái phép vào hoá đơn di động của bạn bằng cách đăng ký các khoản phí định kỳ".
Phần mềm theo dõi Khi Google Play Protect phát hiện phần mềm theo dõi, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể theo dõi bạn bằng cách theo dõi vị trí hoặc hoạt động của bạn trên thiết bị này".
Từ chối dịch vụ (DoS) Khi Google Play Protect phát hiện DoS, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này cố gắng tấn công các hệ thống máy tính và thiết bị di động khác".
Trình tải ứng dụng gây hại Khi Google Play Protect phát hiện thấy một trình tải xuống có ứng dụng gây hại, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể cài đặt các ứng dụng có khả năng gây hại mà không cần bạn cho phép".
Ứng dụng gây nguy hiểm cho nền tảng không phải Android Khi phát hiện mối đe doạ không phải Android, Google Play Protect sẽ hiển thị cảnh báo sau cho người dùng: "Ứng dụng này có thể gây hại cho thiết bị không chạy Android".
Hành vi lừa đảo Khi Google Play Protect phát hiện hành vi lừa đảo, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này là giả mạo. Ứng dụng này có thể lấy cắp dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như thông tin ngân hàng và mật khẩu."
Lợi dụng đặc quyền cấp cao Khi Google Play Protect phát hiện hành vi lợi dụng đặc quyền cấp cao, người dùng sẽ nhận được cảnh báo sau: "Ứng dụng này cố gắng né tránh các biện pháp bảo mật của Android".
Phần mềm tống tiền Khi Google Play Protect phát hiện phần mềm tống tiền, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau đây: "Ứng dụng này có thể vô hiệu hoá thiết bị của bạn hoặc đe doạ tiết lộ thông tin cá nhân trừ phi bạn trả tiền".
can thiệp vào hệ thống Khi Google Play Protect phát hiện hành vi can thiệp vào hệ thống, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này cố gắng né tránh các biện pháp bảo mật của Android".
Nội dung rác Khi Google Play Protect phát hiện nội dung rác, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể gửi tin nhắn trái phép cho người khác".
Phần mềm gián điệp Khi Google Play Protect phát hiện phần mềm gián điệp, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này cố gắng theo dõi dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như tin nhắn SMS, ảnh, bản ghi âm hoặc nhật ký cuộc gọi".
Phần mềm trojan Khi Google Play Protect phát hiện thấy một phần mềm trojan, cảnh báo sau sẽ hiển thị với người dùng: "Ứng dụng này là giả mạo. Ứng dụng này tìm cách kiểm soát thiết bị hoặc lấy cắp dữ liệu của bạn."
Không phổ biến Khi Google Play Protect phát hiện thấy một ứng dụng không phổ biến, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Play Protect không nhận ra nhà phát triển ứng dụng này. Đôi khi, ứng dụng của các nhà phát triển không xác định có thể không an toàn."
Nhấp chuột gian lận Trong trường hợp Google Play Protect phát hiện hành vi nhấp chuột gian lận, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này cố gắng sử dụng thiết bị của bạn để thực hiện hành vi gian lận trong quảng cáo".
Thu thập dữ liệu Khi Google Play Protect phát hiện hoạt động thu thập dữ liệu, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể thu thập dữ liệu dùng để theo dõi bạn".
Hành vi tấn công phi kỹ thuật Khi Google Play Protect phát hiện hành vi tấn công phi kỹ thuật, người dùng sẽ nhận được cảnh báo sau: "Ứng dụng này trông giống một ứng dụng khác và có thể lừa bạn để lộ dữ liệu cá nhân, sử dụng thiết bị sai mục đích hoặc cài đặt các ứng dụng khác".
Quảng cáo gây phiền toái Khi Google Play Protect phát hiện thấy quảng cáo gây phiền toái, cảnh báo sau sẽ hiển thị cho người dùng: "Ứng dụng này có thể hiển thị quảng cáo có hành vi không mong muốn (ví dụ: bên ngoài môi trường ứng dụng, không thể dễ dàng đóng hoặc can thiệp vào chức năng của thiết bị)".
Mặt nạ Khi Google Play Protect phát hiện phần mềm đeo khẩu trang, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: “Ứng dụng này có hại, có thể gây rủi ro cho thiết bị và dữ liệu của bạn”.