ไม่มีองค์กรใดมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนั้นสําคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้ในแอป แต่การละเมิดจะเกิดขึ้นทุกวัน ไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับทุกอย่าง คุณจะต้องทำอะไร ลองจินตนาการหากคุณใช้ประโยชน์จากความรู้ของนักวิจัยด้านความปลอดภัยหลายร้อยคนได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยคุณระบุช่องโหว่ในแอปได้ คุณค้นหาและแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ ตั้งแต่เปิดตัวเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ คุณยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาต้นเหตุของช่องโหว่และปรับปรุงประสิทธิภาพในโปรแกรมความปลอดภัยได้ด้วย

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพร้อมที่จะเริ่มโปรแกรมการเปิดเผยช่องโหว่แล้ว

ส่วนการประเมินจะช่วยให้คุณระบุได้ว่ามีทุกสิ่งที่จําเป็นเพื่อเริ่มต้นใช้งาน รวมถึงช่วยระบุและแก้ปัญหาที่ขาดหายไปหรือไม่

เริ่มต้นใช้งาน

คุณจําเป็นต้องประเมินทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการ และแบนด์วิดท์ปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสําหรับการเปิดตัวโปรแกรมการเปิดเผยช่องโหว่ (VDP) ที่ประสบความสําเร็จ คู่มือการประเมินของเราสรุปแง่มุมที่สําคัญที่สุดบางส่วนที่ควรพิจารณาก่อนวางแผนเปิดตัว VDP

คุณจําเป็นต้องประเมินทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการ และแบนด์วิดท์ปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสําหรับการเปิดตัวโปรแกรมการเปิดเผยช่องโหว่ (VDP) ที่ประสบความสําเร็จ คู่มือการประเมินของเราสรุปแง่มุมที่สําคัญที่สุดบางส่วนที่ควรพิจารณาก่อนวางแผนเปิดตัว VDP

คุณเตรียมความพร้อมทางเทคนิคสําหรับการเริ่มต้น VDP ได้ แต่ยังต้องการการยอมรับจากองค์กรเพื่อให้โปรแกรมประสบความสําเร็จ ส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงวิธีรับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสําคัญๆ ที่จําเป็นในการเริ่มต้นและเรียกใช้ VDP

เราได้พูดถึงการประเมินและเตรียมความพร้อมของแนวทางปฏิบัติแนะนําด้านความปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเรียกใช้ VDP และการตรวจสอบแนวคิดขององค์กร ตอนนี้ เราจะอธิบายวิธีสร้างและตั้งค่า VDP ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายโปรแกรม และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีทรัพยากรและกระบวนการที่จําเป็นในการเปิดตัวและเรียกใช้โปรแกรม

คุณได้ทํางานมาจนถึงขั้นนี้เพื่อระบุและอุดช่องโหว่ในโปรแกรมความปลอดภัยของคุณ เข้าร่วมโครงการจากองค์กรของคุณ จัดสรรทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณดําเนินโปรแกรม และสร้างนโยบายโปรแกรมและกําหนดวิธีการรับรายงานช่องโหว่ ได้เวลาเปิดตัว VDP แล้ว

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหลักสูตรแบบอินเทอร์แอกทีฟของ Play Academy หลักสูตรออนไลน์จะช่วยเสริมเนื้อหานี้ด้วยแบบทดสอบ โครงการ และวิดีโอแบบอินเทอร์แอกทีฟ