แอปที่อาจเป็นอันตราย (PHA)

แอปที่อาจเป็นอันตราย (PHA) คือแอปที่อาจทําให้ผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ หรืออุปกรณ์มีความเสี่ยง แอปเหล่านี้มักเรียกว่ามัลแวร์ เราได้พัฒนาหมวดหมู่สําหรับ PHA ประเภทต่างๆ เช่น โทรจัน ฟิชชิง และแอปสปายแวร์ และเราทยอยอัปเดตและเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

อาจเป็นอันตราย

มีความสับสนเกี่ยวกับความกํากวมของคําที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้อธิบายแอปที่เป็นอันตราย Google Play Protect จะนําแอปที่ได้รับแจ้งว่าอาจเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแอปมีลักษณะการทํางานที่เป็นอันตราย ไม่ใช่เพราะเราไม่แน่ใจว่าแอปเป็นอันตรายหรือไม่ คําว่า "อาจใช้" ที่นี่เนื่องจากแอปที่เป็นอันตรายทํางานต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับตัวแปรที่หลากหลาย ดังนั้นแอปที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ Android เครื่องหนึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ Android อีกเครื่องหนึ่ง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันล่าสุดจะไม่ได้รับผลกระทบจากแอปที่เป็นอันตรายซึ่งใช้ API ที่เลิกใช้งานไปแล้วเพื่อทําลักษณะการทํางานที่เป็นอันตราย แต่อุปกรณ์ที่ยังใช้ Android เวอร์ชันแรกมากๆ อาจมีความเสี่ยง การประพฤติมิชอบในการเรียกเก็บเงินในอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ แต่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากแอปเหล่านี้

ระบบจะแจ้งว่าแอปเป็น PHA หากแอปดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ออุปกรณ์และผู้ใช้ Android บางส่วนหรือทั้งหมดอย่างชัดเจน

PHA ที่ผู้ใช้ต้องการ

แอปบางแอปที่สามารถทําให้ความเสถียรหรือปิดใช้ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของ Android ไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ PHA แอปเหล่านี้มีฟังก์ชันการทํางานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น การรูทอุปกรณ์และฟีเจอร์การพัฒนาอื่นๆ แม้ว่าแอปเหล่านี้อาจเป็นอันตราย แต่ผู้ใช้จะจงใจติดตั้งแอปเหล่านั้นเพื่อให้ Google Play Protect จัดการแอปที่ต่างจาก PHA อื่นๆ
เมื่อผู้ใช้เริ่มติดตั้งI ซึ่งเป็นแอปที่จัดว่าเป็นที่ผู้ใช้ต้องการ Google Play Protect จะเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นของแอปเพียงครั้งเดียว ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะติดตั้งต่อหรือไม่ หลังการติดตั้ง การแยกประเภทที่ผู้ใช้ต้องการจะป้องกันไม่ให้ Google Play Protect ส่งคําเตือนเพิ่มเติม โดยไม่รบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้

การจัดประเภท

การแยกประเภท PHA แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อช่วยให้ Play Protect สามารถตรวจจับหมวดหมู่เหล่านั้นและระบุการดําเนินการที่เหมาะสมได้ หมวดหมู่เหล่านี้รวมถึงแอปที่เป็นอันตราย เช่น โทรจัน สปายแวร์ และแอปฟิชชิง รวมถึงแอปที่ผู้ใช้ต้องการ หาก Play Protect ตรวจพบ PHA ระบบจะแสดงคําเตือน สําหรับบางแอปที่เป็นอันตราย Play Protect จะปิดใช้หรือนําแอปออกโดยอัตโนมัติ เมื่อ Play Protect ตรวจพบว่า PHA มีฟีเจอร์จากหลายหมวดหมู่ แอปจะแยกประเภทแอปตามลักษณะเฉพาะที่เป็นอันตรายที่สุด ตัวอย่างเช่น หากแอปใช้ได้กับทั้งแรนซัมแวร์และหมวดหมู่สปายแวร์ ข้อความยืนยันแอปจะระบุว่าเป็นแรนซัมแวร์

คุณดูหมวดหมู่และคําจํากัดความ PHA ปัจจุบันได้ที่นี่