Niechciane oprogramowanie mobilne

W Google uważamy, że jeśli skoncentrujemy się na użytkowniku, reszta przyjdzie sama. W naszych zasadach dotyczących oprogramowania i zasadach dotyczących niechcianego oprogramowania podajemy ogólne zalecenia dotyczące oprogramowania, które zapewnia użytkownikom pozytywne wrażenia. Ta zasada uzupełnia nasze Zasady dotyczące niechcianego oprogramowania – określa zasady ekosystemu Androida i Sklepu Google Play. Oprogramowanie naruszające te zasady może być szkodliwe, dlatego staramy się chronić przed nim użytkowników. Te informacje są też dostępne na android.com.

Jak wspomnieliśmy w zasadach dotyczących niechcianego oprogramowania, stwierdziliśmy, że większość niechcianego oprogramowania ma co najmniej jedną z tych podstawowych cech:

 • wprowadza w błąd, obiecując korzyści, których w rzeczywistości nie oferuje;
 • próbuje nakłonić użytkownika do instalacji lub instaluje się razem z innym programem;
 • nie informuje użytkownika o wszystkich swoich głównych lub istotnych funkcjach;
 • W nieoczekiwany sposób wpływa na system użytkownika.
 • gromadzi lub przesyła informacje prywatne bez wiedzy użytkownika;
 • gromadzi lub przesyła informacje prywatne, nie zabezpieczając ich (np. korzystając z HTTPS).
 • jest w pakiecie z innym oprogramowaniem, a jego obecność nie jest ujawniana.

Na urządzeniach mobilnych oprogramowanie to kod w postaci aplikacji, pliku binarnego, modyfikacji platformy itp. Aby uniknąć oprogramowania szkodliwego dla ekosystemu lub zakłócającego korzystanie z usług użytkownika, podejmujemy odpowiednie działania względem kodu, który narusza te zasady.

Poniżej omawiamy zasady dotyczące niechcianego oprogramowania, aby rozszerzyć ich zastosowanie na oprogramowanie mobilne. Podobnie jak w przypadku tych zasad będziemy nadal ulepszać zasady dotyczące niechcianego oprogramowania mobilnego, by uwzględniać nowe rodzaje nadużyć.

Przejrzyste zachowanie i jednoznaczne informacje

Cały kod powinien być zgodny z tym, co deweloper obiecał użytkownikom. Aplikacje powinny udostępniać wszystkie komunikowane funkcje. Aplikacje nie mogą wprowadzać użytkowników w błąd.

 • Aplikacje powinny mieć jasno określone funkcje i cele.
 • Wyczerpująco i dokładnie wyjaśnij użytkownikowi, jakie zmiany w systemie zostaną wprowadzone przez aplikację. Pozwól użytkownikom na przeglądanie i zatwierdzanie wszystkich ważnych opcji i zmian instalacyjnych.
 • Oprogramowanie nie może niezgodnie z prawdą informować użytkownika o stanie jego urządzenia – na przykład twierdzić, że system ma krytycznie niski poziom zabezpieczeń lub jest zainfekowany przez wirusy.
 • Nie używaj nieprawidłowej aktywności, która ma na celu zwiększenie ruchu z reklamy lub liczby konwersji.
 • Zabraniamy publikowania aplikacji, które wprowadzają użytkowników w błąd, podszywając się pod inną osobę (np. innego dewelopera, firmę, podmiot) lub inną aplikację. Nie sugeruj, że Twoja aplikacja jest z kimś powiązana lub przez kogoś autoryzowana, jeśli tak nie jest.

Przykładowe naruszenia:

 • oszustwo reklamowe,
 • Podszywanie się pod inne osoby

Ochrona danych użytkownika

Jasno i zrozumiale informuj użytkowników o dostępie do danych osobowych i poufnych oraz ich używaniu, gromadzeniu i udostępnianiu. Wykorzystując dane użytkownika, musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad dotyczących danych użytkownika i podejmować odpowiednie środki, aby chronić te dane.

 • Zanim zaczniesz zbierać informacje i wysyłać je z urządzenia, musisz dać użytkownikom możliwość wyrażenia zgody na zbieranie ich danych, w tym takich, które dotyczą kont innych firm, adresu e-mail, numeru telefonu, zainstalowanych aplikacji, plików, lokalizacji oraz wszelkich innych danych osobowych i poufnych, których użytkownik się nie spodziewał.
 • Zebrane dane osobowe i poufne użytkowników należy stosować w bezpieczny sposób, w tym przy użyciu nowoczesnej kryptografii (np. protokołu HTTPS).
 • Oprogramowanie, w tym aplikacje mobilne, może przesyłać na serwery wyłącznie dane osobowe i poufne użytkownika wyłącznie w zakresie, w jakim jest to związane z działaniem aplikacji.

Przykładowe naruszenia:

Przykładowe zasady dotyczące danych użytkownika:

Niezakłócanie działania urządzeń mobilnych

Interfejs powinien być prosty i zrozumiały, a wygoda musi opierać się na jasno określonych decyzjach dokonanych przez użytkownika. Aplikacja powinna przedstawiać użytkownikowi wyraźną propozycję wartości, a jej reklamowane lub oczekiwane działanie nie powinno być zakłócane.

 • Nie wyświetlaj reklam, które wyświetlają się użytkownikom w nieoczekiwany sposób, np. zakłócają lub zakłócają korzystanie z funkcji urządzenia, lub wyświetlają się poza środowiskiem aplikacji, przez co nie są łatwo możliwe do zamknięcia oraz mają odpowiednią zgodę i atrybucję.
 • Aplikacje nie mogą zakłócać działania urządzenia ani innych aplikacji.
 • Informacje o odinstalowywaniu powinny być przejrzyste.
 • Oprogramowanie mobilne nie może naśladować komunikatów systemu operacyjnego urządzenia ani innych aplikacji. Nie ukrywaj alertów z innych aplikacji lub systemu operacyjnego, zwłaszcza tych informujących użytkownika o zmianach w systemie operacyjnym.

Przykładowe naruszenia:

 • Uciążliwe reklamy
 • Nieautoryzowane używanie funkcji systemowych lub podszywanie się pod nie

Więcej informacji o poszczególnych naruszeniach zasad znajdziesz w wymaganiach dotyczących zasad w Centrum zasad Google Play, wymaganiach dotyczących usług mobilnych Google i Google Play Protect.

Kategorie niechcianego oprogramowania mobilnego

Zbieranie danych

Nadużywanie uprawnień do gromadzenia danych i ograniczonych uprawnień

Aplikacja, która zbiera i przekazuje dane osobowe i poufne użytkownika bez odpowiedniego powiadomienia i zgody. Może to obejmować gromadzenie listy zainstalowanych aplikacji, numerów telefonów urządzenia, adresów e-mail, lokalizacji lub innych identyfikatorów kont firm zewnętrznych, a także innych danych osobowych.

oszustwo reklamowe,

Inżynieria społeczna

Aplikacja, która udaje inną aplikację w celu wprowadzenia użytkowników w błąd w celu wykonania działań, które były przez nich przeznaczone dla oryginalnej zaufanej aplikacji.


Uciążliwe reklamy

Uciążliwe reklamy

Aplikacja, która wyświetla reklamy wyświetlane użytkownikom w nieoczekiwany sposób, np. zakłócając korzystanie z funkcji urządzenia lub wyświetlają się poza środowiskiem aplikacji bez odpowiedniej zgody i atrybucji.

Nieautoryzowane użycie

Nieautoryzowane używanie funkcji systemowych lub podszywanie się pod nie

Aplikacje lub reklamy, które naśladują lub zakłócają funkcje systemowe, np. powiadomienia i ostrzeżenia. Z powiadomień na poziomie systemu można korzystać tylko w przypadku zintegrowanych funkcji aplikacji.


oszustwo reklamowe,

oszustwo reklamowe,

Oszustwa reklamowe są surowo zabronione. Interakcje z reklamami generowane w celu przekonania sieci reklamowej, że ruch pochodzi z autentycznego zainteresowania użytkownika, to oszustwo reklamowe, które jest formą nieprawidłowego ruchu. Oszustwa reklamowe mogą wynikać z wdrażania reklam w niedozwolony sposób, np. przez wyświetlanie ukrytych reklam, automatyczne klikanie reklam, modyfikowanie lub modyfikowanie informacji bądź w inny sposób wykorzystując działania, których nie generują ludzie (np. roboty i boty) lub działania człowieka w celu generowania nieprawidłowego ruchu z reklam. Nieprawidłowy ruch i oszustwa reklamowe są szkodliwe dla reklamodawców, deweloperów i użytkowników oraz prowadzą do długotrwałej utraty zaufania do ekosystemu reklam mobilnych.

Oto kilka przykładów najczęstszych naruszeń:

 • Aplikacja, która renderuje reklamy niewidoczne dla użytkownika.
 • Aplikacja, która automatycznie generuje kliknięcia reklam bez zgody użytkownika lub generuje ruch w sieci odpowiadający oszukańczemu przypisywaniem udziału w kliknięciach.
 • aplikacja wysyłająca fałszywe informacje o atrybucji instalacji klika reklamę, aby otrzymać zapłatę za instalacje, które nie pochodzą z sieci nadawcy;
 • Aplikacja, która wyświetla reklamy, gdy użytkownik nie znajduje się w interfejsie aplikacji.
 • Aplikacja przedstawia fałszywe informacje o zasobach reklamowych przez aplikację, np. aplikacja informuje sieci reklamowe, że działa na urządzeniu z iOS, gdy faktycznie działa na urządzeniu z Androidem, albo aplikacja podaje nieprawdziwą nazwę pakietu, na której zarabia.