การคุ้มครองอุปกรณ์

Google Play Protect มีความสามารถในอุปกรณ์ที่ช่วยให้อุปกรณ์และข้อมูลปลอดภัย บริการในอุปกรณ์เหล่านี้ผสานรวมกับคอมโพเนนต์ในระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ Google พุชอัปเดตที่ช่วยปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

บริการสแกนแอปที่อาจเป็นอันตราย

Google Play Protect ใช้ประโยชน์จากบริการยืนยันแอปในระบบคลาวด์เพื่อระบุว่าแอปเป็นแอปที่อาจเป็นอันตราย (PHA) หรือไม่ Google Play Protect จะสแกนอุปกรณ์ Android เพื่อค้นหาหลักฐาน PHA โดยจะตรวจสอบแอปทั้งหมดในอุปกรณ์ ไม่ว่าผู้ใช้จะดาวน์โหลดแอปจากที่ใดก็ตาม

การสแกนหาแอปที่อาจเป็นอันตรายรายวัน

Google Play Protect

Google Play Protect จะสแกนอุปกรณ์ 1 ครั้งทุกวัน หากพบแอปที่อาจเป็นอันตราย การแจ้งเตือนจะขอให้ผู้ใช้นำออก ในกรณีที่แอปที่อาจเป็นอันตรายไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ Google Play Protect จะนำแอปที่อาจเป็นอันตรายออกจากอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบและบล็อกการติดตั้งในอนาคตได้ Google Play Protect สแกนแอปถึง 1.25 แสนล้านแอปทุกวัน การสแกนรายวันช่วยให้ Google Play Protect ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ตรวจพบได้อย่างรวดเร็ว โดยช่วยลดระยะเวลาที่ผู้ใช้จะพบกับภัยคุกคามและจำนวนอุปกรณ์ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อประหยัดอินเทอร์เน็ต การสแกนรายวันเหล่านี้จะติดต่อเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อขอการยืนยันเมื่อตรวจพบแอปที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้น

แม้ว่า Google Play Protect จะทำงานในเบื้องหลัง แต่ผู้ใช้ก็ตรวจสอบได้ว่ามีการสแกนอุปกรณ์ครั้งล่าสุดเมื่อใดและดูรายการแอปที่สแกนได้ที่ส่วน Google Play Protect ของแอป Google Play ดูวิธีตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของอุปกรณ์

การสแกนหา PHA ออนดีมานด์

นอกเหนือจากการสแกนอัตโนมัติรายวันโดยใช้ทรัพยากรน้อยแล้ว ผู้ใช้เริ่มการสแกนแบบเต็มอุปกรณ์ได้ทุกเมื่อ เมื่อได้รับคำขอ อุปกรณ์จะติดต่อเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อขอข้อมูลล่าสุดและสแกนแอปทั้งหมดในอุปกรณ์ หากพบแอปที่เป็นอันตราย Google Play Protect จะแจ้งผู้ใช้ให้ดำเนินการหรือดำเนินการในนามของผู้ใช้ ระดับการเข้าถึงนี้ช่วยให้ผู้ใช้สบายใจได้ว่าจะได้รับการปกป้องล่าสุดอยู่เสมอ

การสแกนหาแอปที่อาจเป็นอันตรายแบบออฟไลน์

การติดตั้งแอปที่อาจเป็นอันตรายอาจเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ออฟไลน์หรือไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย ในการแก้ปัญหานี้ Google Play Protect จึงทำการสแกนแบบออฟไลน์ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งแอปที่อาจเป็นอันตรายซึ่งเป็นที่รู้จักแบบออฟไลน์ เมื่ออุปกรณ์กลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจะสแกนอุปกรณ์แบบสมบูรณ์

ปิดใช้ PHA โดยอัตโนมัติ

แอปที่อาจเป็นอันตรายบางแหล่งเป็นอันตรายมากกว่าแหล่งอื่นๆ และเราจะปฏิบัติดังนี้ โดยขึ้นอยู่กับการแยกประเภท PHA ระบบจะนำ PHA ที่เป็นอันตรายที่สุดออกจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ส่วน PHA ที่รุนแรงน้อยกว่าจะถูกปิดใช้ แอปที่ปิดใช้จะไม่สามารถใช้ได้ แต่จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ และสามารถกู้คืนข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแอปได้ เมื่อปิดใช้แอปโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนและตัดสินใจว่าจะนำแอปออกหรือเปิดใช้อีกครั้งเพื่อให้ใช้งานได้อีกครั้ง หากไม่มีการดำเนินการใดๆ แอปจะยังคงปิดอยู่

การปกป้องแบบเรียลไทม์สำหรับการติดตั้งที่ไม่ได้อยู่ใน Play

Google Play Protect ให้การปกป้องแอปที่ติดตั้งจากแหล่งที่มาภายนอก Google Play เมื่อผู้ใช้พยายามติดตั้งแอป Play Protect จะทำการตรวจสอบแอปแบบเรียลไทม์กับตัวอย่างซึ่งเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายที่ทราบซึ่ง Google Play Protect ได้จัดทำแคตตาล็อกไว้ รวมถึงตรวจสอบแอปโดยแมชชีนเลิร์นนิงในอุปกรณ์ การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน และเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสงสัยหรือไม่ หากมีการระบุว่าแอปเป็นอันตรายหรือน่าสงสัย เราจะเตือนผู้ใช้หรือบล็อกการติดตั้งในกรณีเลวร้ายที่สุด

Google Play Protect ยังมอบการป้องกันใหม่ๆ สำหรับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสแกนมาก่อนอีกด้วย เมื่อ Play Protect ไม่รู้จักโค้ดที่เป็นอันตรายจากตัวอย่างที่รวบรวมมา ระบบจะแนะนำให้สแกนแอปในระดับโค้ดแบบเรียลไทม์เพื่อดึงสัญญาณสำคัญให้ Google ประเมิน ซึ่งจะช่วยต่อสู้กับแอปใหม่ๆ ที่เป็นอันตรายที่อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบ หากผู้ใช้ยินยอมที่จะสแกนแอป ก็จะอัปโหลดข้อมูลแอปไปยัง Google เพื่อทำการวิเคราะห์ Play Protect จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในภายหลังว่าแอปปลอดภัยสำหรับการติดตั้งหรืออาจเป็นอันตรายหรือไม่

ตรวจสอบแอป

นักพัฒนาแอปและองค์กรสามารถใช้ Verify Apps API เพื่อระบุว่าอุปกรณ์เข้ากันได้กับ Google Play Protect หรือไม่ และระบุ PHA ที่รู้จักซึ่งติดตั้งในอุปกรณ์

การอุทธรณ์

คุณอุทธรณ์การนําแอปออกจาก Google Play ได้ เราจะคืนสิทธิให้แอปในสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและเราพบว่าแอปนั้นไม่ได้ละเมิดนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอปและข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาแอปของ Google Play

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอปของฉันถูกนำออกจาก Google Play