การคุ้มครองอุปกรณ์

Google Play Protect มีความสามารถในอุปกรณ์ที่ช่วยให้อุปกรณ์และข้อมูลปลอดภัย บริการในอุปกรณ์เหล่านี้ผสานรวมกับคอมโพเนนต์ในระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ Google พุชการอัปเดตเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

บริการสแกนแอปที่อาจเป็นอันตราย

Google Play Protect ใช้ประโยชน์จากบริการยืนยันแอปในระบบคลาวด์เพื่อระบุว่าแอปที่อาจเป็นอันตราย (PHA) หรือไม่ Google Play Protect จะสแกนอุปกรณ์ Android เพื่อหาหลักฐาน PHA โดยจะตรวจสอบแอปทั้งหมดในอุปกรณ์ไม่ว่าจะดาวน์โหลดแอปจากที่ใด

การสแกนแอปที่อาจเป็นอันตรายรายวัน

Google Play Protect

Google Play Protect สแกนอุปกรณ์ 1 ครั้งทุกวัน หากพบแอปที่อาจเป็นอันตราย ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้นำออก ในกรณีที่แอปที่อาจเป็นอันตรายไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ Google Play Protect จะนำแอปที่อาจเป็นอันตรายออกจากอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบและบล็อกการติดตั้งในอนาคตได้ Google Play Protect สแกนแอป 1.25 แสนล้านแอปทุกวัน การสแกนรายวันช่วยให้ Google Play Protect ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ตรวจพบได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาที่ผู้ใช้อาจเจอภัยคุกคามดังกล่าวและจำนวนอุปกรณ์ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อประหยัดอินเทอร์เน็ต การสแกนรายวันเหล่านี้จะติดต่อเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อขอรับการยืนยันเมื่อตรวจพบแอปที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้น

แม้ว่า Google Play Protect จะทำงานในเบื้องหลัง แต่ผู้ใช้ก็ตรวจสอบได้ว่ามีการสแกนอุปกรณ์ครั้งล่าสุดเมื่อใดและดูรายการแอปที่สแกนได้ในส่วน Google Play Protect ของแอป Google Play ดูวิธีตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของอุปกรณ์

การสแกนหาแอปที่อาจเป็นอันตรายตามคำขอ

นอกเหนือจากการสแกนอัตโนมัติแบบรายวันที่ใช้พื้นที่น้อยแล้ว ผู้ใช้เริ่มการสแกนทั้งอุปกรณ์ได้ทุกเมื่อ เมื่อมีการส่งคำขอ อุปกรณ์จะติดต่อเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อขอข้อมูลล่าสุดและสแกนแอปทั้งหมดในอุปกรณ์ หากพบแอปที่เป็นอันตราย Google Play Protect จะแจ้งผู้ใช้ให้เริ่มดำเนินการหรือดำเนินการในนามของผู้ใช้ ระดับการเข้าถึงนี้ช่วยให้ผู้ใช้สบายใจได้ว่าได้รับการปกป้องใหม่ล่าสุดตลอดเวลา

การสแกนแอปที่อาจเป็นอันตรายแบบออฟไลน์

การติดตั้ง PHA อาจเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ออฟไลน์หรือขาดการเชื่อมต่อเครือข่าย Google Play Protect จึงทำการสแกนแบบออฟไลน์เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ติดตั้งแอปที่อาจเป็นอันตรายซึ่งเป็นที่รู้จักแบบออฟไลน์ เมื่ออุปกรณ์กลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจะสแกนอุปกรณ์แบบสมบูรณ์

ปิดใช้ PHA โดยอัตโนมัติ

ซึ่งแอปที่อาจเป็นอันตรายบางอย่างมีอันตรายกว่าที่อื่นๆ ที่เราปฏิบัติแตกต่างกันตามการจัดประเภทของแอปที่อาจเป็นอันตราย ระบบจะนำ PHA ที่เป็นอันตรายที่สุดออกจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ส่วน PHA ที่เป็นอันตรายน้อยกว่าจะปิดใช้ แอปที่ปิดใช้ไปแล้วจะใช้งาน ไม่ได้ แต่จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ และสามารถกู้คืนข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแอป ได้ เมื่อมีการปิดใช้แอปโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งและสามารถ ตัดสินใจนำแอปออกหรือเปิดใช้อีกครั้งเพื่อให้แอปใช้งานได้อีกครั้ง หากไม่มีการดำเนินการใดๆ แอปจะยังคงปิดใช้ต่อไป

การป้องกันแบบเรียลไทม์สำหรับการติดตั้งที่ไม่ได้อยู่ใน Play

Google Play Protect ให้การปกป้องแอปที่ติดตั้งจากแหล่งที่มาภายนอก Google Play เมื่อผู้ใช้พยายามติดตั้งแอป Play Protect จะตรวจสอบแอปแบบเรียลไทม์กับตัวอย่างซึ่งเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายที่ทราบซึ่ง Google Play Protect ได้จัดทำแคตตาล็อกไว้ แอปยังได้รับการตรวจสอบโดยแมชชีนเลิร์นนิงในอุปกรณ์ การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน และเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันว่าแอปน่าสงสัยหรือไม่ หากมีการระบุว่าแอปเป็นอันตรายหรือน่าสงสัย เราจะเตือนผู้ใช้หรือบล็อกการติดตั้งในกรณีร้ายแรง

Google Play Protect ยังมีการป้องกันใหม่ๆ สำหรับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสแกนมาก่อน เมื่อ Play Protect ไม่รู้จักโค้ดที่เป็นอันตรายจากตัวอย่างที่รวบรวมมา ก็จะแนะนำให้สแกนแอประดับโค้ดแบบเรียลไทม์เพื่อดึงสัญญาณที่สำคัญสำหรับการประเมินโดย Google ซึ่งจะช่วยต่อสู้กับแอปอันตรายใหม่ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ หากผู้ใช้ตกลงที่จะสแกนแอป ก็จะอัปโหลดข้อมูลแอปไปยัง Google เพื่อทำการวิเคราะห์ หลังจากนั้นไม่นาน Play Protect จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าแอปปลอดภัยที่จะติดตั้งหรืออาจเป็นอันตรายหรือไม่

Play Integrity API

นักพัฒนาแอปและองค์กรสามารถใช้ Play Integrity API เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เข้ากันได้กับ Google Play Protect, มีการเปิดใช้ Play Protect หรือไม่ และมีการระบุ PHA ที่รู้จักซึ่งติดตั้งในอุปกรณ์หรือไม่

การอุทธรณ์

คุณอุทธรณ์การนำแอปออกจาก Google Play ได้ เราจะคืนสิทธิให้แอปในสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและเราพบว่าแอปนั้นไม่ได้ละเมิดนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอปและข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาแอปของ Google Play

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอปของฉันถูกนำออกจาก Google Play