User

Bir kuruluşa ait olan kullanıcı.

JSON gösterimi
{
  "accountIdentifier": string
}
Alanlar
accountIdentifier

string

Bu kullanıcı için oluşturduğunuz user342 veya asset#44418 gibi benzersiz bir tanımlayıcı. Bu alan, kullanıcı oluşturulduğunda ve güncellenemediğinde ayarlanmalıdır. Bu alan, kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII) içermemelidir. Bu tanımlayıcı en fazla 1024 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi takdirde, güncelleme politikası isteği başarısız olur.